Thứ Ba, 18/08/2020, 18:21 (GMT+7)
.

Công đoàn Công an Tiền Giang: Thực hiện tốt các phong trào thi đua

(ABO) Ngày 18-8, Công đoàn Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2020, định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm và tập huấn điều lệ công đoàn Việt Nam, khóa XII.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về các chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị, nhất là Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ V Công đoàn Công an nhân dân, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đến cán bộ, đoàn viên và người lao động. Tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chấp hành nghiêm tổ chức kỷ luật, Điều lệ Đảng, Điều lệ Công đoàn, Điều lệnh Công an nhân dân. Bên cạnh đó, Công đoàn Công an tỉnh Tiền Giang còn thường xuyên trao đổi thông tin, nắm tình hình về tư tưởng, nguyện vọng để kịp thời giải quyết những vấn đề mới nổi, những khó khăn của cán bộ, đoàn viên và người lao động; tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ cán bộ, đoàn viên và người lao động.

Về công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động, Công đoàn Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục nghiên cứu, triển khai và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của Bộ Công an, chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên và người lao động trong toàn lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang.

Đồng thời, tổ chức tốt phong trào thi đua “Công đoàn Công an nhân dân đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả "Vì an ninh Tổ quốc, vì lợi ích đoàn viên” và phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; các Cụm thi đua trong Công an tỉnh xây dựng, triển khai, ký kết giao ước thi đua, tổ chức nhiều công trình, phần việc phát huy hiệu quả, góp phần cùng toàn lực lượng thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị…

tập huấn điều lệ công đoàn Việt Nam, khóa XII.
Công đoàn Công an Tiền Giang tham gia nội dung tập huấn điều lệ công đoàn Việt Nam, khóa XII.

Trong 6 tháng cuối năm, Công đoàn Công an Tiền Giang tiếp tục nghiên cứu đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động phù hợp từng đối tượng; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua năm 2020: “Công đoàn Công an Tiền Giang đổi mới, chủ động, nêu gương, trách nhiệm, hiệu quả - Vì an ninh Tổ quốc, Vì lợi ích đoàn viên”….

Trao trợ cấp khó khăn cho Công đoàn viên bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 và hạn, mặn
Trao trợ cấp khó khăn cho Công đoàn viên bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 và hạn, mặn

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Công đoàn Công an nhân dân đã trao trợ cấp khó khăn cho 7 trường hợp  bị ảnh hưởng dịch Covid-19 và ảnh hưởng bởi hạn, mặn, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng.

LÝ OANH

.
.
.