Thứ Năm, 20/08/2020, 16:47 (GMT+7)
.

Huyện Cai Lậy: Tập trung cải cách hành chính

 (ABO) Thời gian qua, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tập trung cải cách hành chính, nâng cao chất lượng các dịch vụ công, hướng đến mục tiêu vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại UBND huyện Cai Lậy.
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại UBND huyện Cai Lậy.

Trong 5 năm (2016 - 2020), huyện Cai Lậy tiếp nhận hơn 740.000 hồ sơ ở các lĩnh vực: Đất đai, lao động thương binh và xã hội, đăng ký kinh doanh, xây dựng, hộ tịch, hộ khẩu..., với 99,1% hồ sơ đã được giải quyết đúng hẹn, trễ hẹn 0,9%. Cơ chế "một cửa liên thông" giữa cơ quan hành chính cấp xã với cơ quan hành chính cấp huyện và giữa các cơ quan hành chính cùng cấp được thực hiện hiệu quả, giảm thời gian đi lại của người dân, doanh nghiệp, số hồ sơ hành chính giải quyết đúng hẹn đạt tỷ lệ cao.

Năm 2019, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Cai Lậy và UBND 16 xã tổ chức gặp gỡ, đối thoại với nhân dân về các nội dung có liên quan đến Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI). Qua đó, ghi nhận 951 ý kiến của người dân và giải quyết kịp thời các nội dung phản ánh, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kiểm tra, khắc phục.

Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, huyện Cai Lậy sẽ tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ trong việc xử lý, giải quyết hồ sơ, tạo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với bộ máy chính quyền. 

QUẾ NGÂN

.
.
.