Thứ Tư, 07/10/2020, 09:55 (GMT+7)
.

Tuyên truyền, vận động hội viên Hội Nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Thực hiện Chương trình 1705 phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2015 - 2020 giữa Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Hội Nông dân tỉnh, ngày 15-9-2020 Hội Nông tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn 558 gửi  Hội Nông dân các huyện, thành, thị yêu cầu thực hiện phối hợp với cơ quan BHXH cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia  đình.

Theo đó, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân, cán bộ, hội viên nông dân đối với việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhất là tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhằm mục tiêu hướng đến BHXH, BHYT toàn dân theo chủ trương, chính sách sách của Đảng và Nhà nước. Để đạt mục tiêu trên, yêu cầu tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Ông Tạ Minh Tâm – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu trong cuộc họp liên ngành về công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang Tạ Minh Tâm phát biểu trong cuộc họp liên ngành về công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Một là, phân công một đồng chí trong Thường trực Hội Nông dân cấp huyện trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc công tác phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên hội nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên cơ sở xây dựng kế hoạch phối hợp định kỳ, cụ thể đề ra chỉ tiêu từ nay đến cuối năm 2020 mỗi cơ sở Hội xã, phường, thị trấn vận động ít nhất 10 hội viên nông dân tham gia BHXH tự nguyện, trong đó tập trung chú trọng hội viên có điều kiện về kinh tế, hội viên sản xuất giỏi có uy tín ở địa phương. Riêng về chỉ tiêu BHYT hộ gia đình, thực hiện theo định hướng Kế hoạch của từng địa phương, đặc biệt cần bám sát chỉ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.  

Hai là, chọn Hội Nông dân huyện Gò Công Đông làm điểm. Liên ngành sẽ có kế hoạch cụ thể trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân để có định hướng phát triển cao hơn chỉ tiêu so với các địa phương khác.     

Ba là, Hội Nông dân các huyện, thành, thị báo cáo Ban Dận vận huyện, thành, thị chỉ đạo triển khai đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện trên địa bàn. Định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình về Hội Nông dân tỉnh để tổng hợp, đánh giá và triển khai nhiệm vụ thời gian tiếp theo.    

Được biết, đề ra các nhiệm vụ, chỉ tiêu này cũng là một trong những phong trào thiết thực, nhằm thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2020) và chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

NGUYỄN VĂN THANH

.
.
.