Thứ Ba, 19/01/2021, 22:09 (GMT+7)
.

Các chương trình tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo

(ABO) Chiều 19-1, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh năm 2020 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

a
Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo kết quả hoạt động tín dụng chính sách năm 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Tiền Giang (gọi tắt là Ngân hàng) đã vượt qua những khó khăn thách thức để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

đó, Ngân hàng có tổng nguồn vốn tín dụng đạt gần 2.800 tỷ đồng, tăng hơn 227 tỷ đồng so với năm 2019; vốn huy động đạt 104,76% so với kế hoạch; nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương tăng hơn 20 tỷ đồng, nâng tổng số lên hơn 220 tỷ đồng; có 106.180 hộ vay với tổng dư nợ tín dụng trên 2.780 tỷ đồng, tăng hơn 228 tỷ đồng so với năm 2019; nợ quá hạn tăng gần 300 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,11%…

a
Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Tiền Giang Dương Văn Hoàng phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, từ nguồn vốn các chương trình tín dụng ưu đãi trong năm 2020 đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 1,87% (giảm 0,64% so với đầu năm 2020). Theo đó, giúp 4.141 hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo; giải quyết việc làm cho gần 5.400 lao động; hỗ trợ phí học tập cho gần 2.800 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 20.666 công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn; hỗ trợ xây dựng 35 căn nhà cho hộ nghèo; góp phần hoàn thành một số chỉ tiêu cho 27 xã đạt nông thôn mới, nâng tổng số xã nông thôn mới toàn tỉnh 118/143 xã...

a
Đồng chí Trần Văn Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Dũng đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Tiền Giang tiếp tục củng cố chất lượng hoạt động giao dịch tại các điểm giao dịch xã để dần đi vào nền nếp và phối hợp với UBND cấp xã thực hiện tốt phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối hoạt động tại các điểm giao dịch xã. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, công khai minh bạch các cơ chế, chính sách tín dụng để cho nhân dân nói chung và hộ nghèo, các đối tượng chính sách nói riêng hiểu rõ chính sách tín dụng ưu đãi…

LÊ MINH

.
.
.