Theo đó, nguồn chi hỗ trợ từ nguồn tài chính tích luỹ tại Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Tổng mức chi tối đa không quá 50% kinh phí dự phòng theo quyết định giao dự toán năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam xem xét cấp hỗ trợ đối với các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn không cân đối được tài chính và phải cấp bù năm 2020.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trao quà cho người lao động dịp Tết 2021
Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trao quà cho người lao động dịp Tết 2021.

Tiêu chí để được hỗ trợ là đoàn viên, người lao động có thời gian làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị từ 01 năm trở lên, tính đến ngày 31/12/2020. Bản thân hoặc có vợ, chồng, con, bố, mẹ (đang ở cùng và phải trực tiếp nuôi dưỡng) bị bệnh hiểm nghèo; bản thân là người khuyết tật hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang được hưởng trợ cấp hằng tháng; Làm việc trong các doanh nghiệp gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi COVID-19 phải ngừng hoạt động, không có việc làm, nghỉ luân phiên hoặc giãn việc làm, có thu nhập không ổn định với mức bình quân chung trong năm 2020 không quá 03 triệu đồng/tháng; Làm việc tại các cơ sở giáo dục phải nghỉ việc từ 1,5 tháng trở lên, ảnh hưởng nhiều đến đời sống, thu nhập của bản thân và gia đình do tác động bởi COVID-19 và thiên tai năm 2020; Có hoàn cảnh khó khăn, làm việc trong các cơ quan, đơn vị, địa bàn bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai năm 2020 hoặc có hoàn cảnh khó khăn đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi, có thu nhập trung bình hằng tháng trong năm thấp dưới mức lương tối thiểu vùng.

Trên cơ sở các tiêu chí trên, căn cứ vào tình hình số lượng đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; sự hỗ trợ của cơ quan, ngành, chính quyền địa phương; nguồn tài chính tích lũy của đơn vị, các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bổ sung, cụ thể hóa các tiêu chí theo phương châm ưu tiên những đối tượng khó khăn nhất, trực tiếp bị ảnh hưởng bởi COVID- 19 và thiên tai năm 2020.

Đoàn viên, người lao động đã được hỗ trợ theo Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22/5/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID -19 thì không được nhận hỗ trợ theo Quyết định này. Trường hợp đã được hỗ trợ theo Quyết định số 643 nhưng đoàn viên, người lao động vẫn gặp khó khăn đặc biệt thì các cấp công đoàn xem xét kỹ lưỡng và tiếp tục hỗ trợ theo mức tại mục 4.2 của Quyết định này.

Về mức hỗ trợ, hỗ trợ bằng tiền 1 triệu đồng/người; trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi COVID-19, thiên tai, mức hỗ trợ tối đa không quá 2 triệu đồng/người.

Các trường hợp xét đặc biệt để trao theo mục 4.2 không quá 20% tổng số đoàn viên, người lao động được hỗ trợ. Một đối tượng chỉ được một cấp công đoàn chi hỗ trợ.

(Theo https://dangcongsan.vn/xa-hoi/ho-tro-cho-doan-vien-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-boi-covid-19-va-thien-tai-572796.html)