Thứ Ba, 05/01/2021, 17:31 (GMT+7)
.
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TIỀN GIANG:

Phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động

(ABO) Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang vừa phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn năm 2021. Với chủ đề “Tận dụng cơ hội, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”, phong trào thi đua được tổ chức thành 2 đợt.

Đợt 1 (từ ngày 1-1 đến ngày 30-6-2021): Mừng Đảng, Mừng xuân, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Tiền Giang; tuyên truyền, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thi đua cụ thể của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị; tổ chức các phong trào, hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2021; thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch và nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021.

Và đợt 2 (từ ngày 1-7 đến ngày 31-12-2021): Chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; quyết tâm, nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống; thi đua hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch và nhiệm vụ năm 2021.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh hội nghị.

Phong trào thi đua, gồm các nội dung: Vận động đoàn viên, CNVCLĐ ra sức thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới phương pháp làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả công tác, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động do Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh Tiền Giang phát động; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phát động.

Tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tiền Giang lần thứu VI, Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Nâng cao hiệu quả hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Tập trung huy động các nguồn lực tổ chức hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021…

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Trương Văn Hiền cho biết, việc phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn tỉnh Tiền Giang nhằm động viên đoàn viên, CNVCLĐ phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, ra sức thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn. Qua đó, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, khen thưởng, tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hay nhằm nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành.

LÝ OANH

 

 

.
.
.