Thứ Sáu, 26/03/2021, 15:12 (GMT+7)
.

Sẽ không đổi thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới cho người có thẻ mẫu cũ còn thời hạn sử dụng

(ABO) Ngày 23-3-2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang có Công văn 248 về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới.

Công văn nêu Quyết định 1666 ngày 3-12-2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-2021. Tuy nhiên, tại Điều 4 của Quyết định này có quy định chuyển tiếp như sau:

Phôi thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu cũ (theo Quyết định 1313 ngày 2-12-2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) đã được in trước đây chưa sử dụng hết đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành, được sử dụng tiếp tục cấp cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Trong thời gian chờ đổi thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại Quyết định này, thẻ bảo hiểm y tế đã cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng để khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

b
Mặt trước mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới.

Vì thế, Bảo hiểm xã hội tỉnh nhấn mạnh, sẽ không thực hiện đổi thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới cho tất cả đối tượng đang có thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu cũ còn thời hạn sử dụng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục sử dụng phôi thẻ theo mẫu cũ để in cấp cho đối tượng mới tham gia bảo hiểm y tế lần đầu hoặc cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia bị mất, hỏng, thay đổi thông tin trên thẻ; và sẽ chuyển sang in cấp thẻ theo mẫu mới cho người tham gia khi đã sử dụng hết phôi thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ tại tỉnh.

M.T

.
.
.