Thứ Ba, 20/07/2021, 20:32 (GMT+7)
.

BHXH tỉnh Tiền Giang: Chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động trước đại dịch Covid-19

Giảm thời gian giải quyết hồ sơ; đơn giản hóa thủ tục; đa dạng hình thức nộp hồ sơ; tăng cường giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, làm thêm giờ…, đó là những giải pháp đang được ngành BHXH Việt Nam thực hiện để kịp thời đưa các chính sách hỗ trợ thiết thực của Chính phủ đến người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Với nguyên tắc hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch không để lợi dụng, trục lợi chính sách, với tinh thần chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt của Gíám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch giúp doanh nghiệp trong tỉnh ổn định sản xuất, đảm bảo đời sống, an toàn cho người lao động với những cách làm phù hợp, thiết thực, hiệu quả ngay trong những ngày đầu triển khai thực hiện, nhiều đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn hết sức đồng tình, ủng hộ cách làm trên của BHXH tỉnh Tiền Giang.

Ông Võ Khánh Bình – Giám đốc BHXH tỉnh hướng dẫn các nội dung cơ bản Nghị quyết số 68/ NQ-CP, Quyết định số 23/QĐ-TTg, Công văn số 1988/BHXH-TST.
Giám đốc BHXH tỉnh Võ Khánh Bình hướng dẫn các nội dung cơ bản Nghị quyết số 68/ NQ-CP, Quyết định số 23/QĐ-TTg, Công văn số 1988/BHXH-TST.

Ngoài việc tổ chức hướng dẫn qua hình thức trực tuyến cho hơn 210 viên chức các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã tại 12 điểm cầu với các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 1988/BHXH-TST ngày 8-7-2021 của BHXH Việt Nam về việc một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Giám đốc BHXH tỉnh Võ Khánh Bình trực tiếp hướng dẫn.

Tính đến ngày 16-7-2021, BHXH tỉnh Tiền Giang đã thực hiện thông báo điều chỉnh giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 0,5% xuống còn 0% cho 2.282 đơn vị sử dụng lao động với gần 154.454 lao động, chiếm 78% số lao động đang quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN với số tiền 50,26 tỷ đồng (thời gian không đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vẫn được tính đề giải quyết chế độ chính sách khi phát sinh). 

Để nhằm công khai các quy trình, thủ tục từ khâu lập hồ sơ tại cơ quan BHXH đến khâu trả kết quả thủ tục hành chính trong việc giải quyết các chính sách hỗ trợ có liên quan, BHXH tỉnh Tiền Giang đã biên soạn, ban hành cẩm nang các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 68, Quyết định số 23 và Công văn hướng dẫn thực hiện 1988 của BHXH Việt Nam nhằm thống nhất trong việc giải quyết các chính sách có liên quan.

BHXH tỉnh cũng đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó phân công cụ thể trách nhiệm từng thành viên từ công tác chỉ đạo, điều hành đến việc kiểm tra, đôn đốc cũng như công tác tham mưu, đề xuất việc tổ chức thực hiện các chính sách này kịp thời, đúng quy định.

Đặc biệt, BHXH tỉnh vừa ban hành Công văn số 769/BHXH ngày 16-7-2021 hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan, các đơn vị sử dụng trên địa bàn nhằm phối hợp triển khai tốt các chính sách hỗ trợ này của Chính phủ.

Lao động của Công ty TNHH 1TV DreamMekong trong đây chuyền sản suất. Ảnh minh họa
Lao động của Công ty TNHH MTV DreamMekong trong dây chuyền sản suất. Ảnh minh họa

Cũng theo Giám đốc BHXH tỉnh Võ Khánh Bình, thời gian tới, với tinh thần thái độ phục vụ, chia sẻ kịp thời những khó khăn của doanh nghiệp trong thời gian phòng, chống dịch, BHXH tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các nội dung chính sách hỗ trợ này trên các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan chức năng liên quan; đồng thời, chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ, BHXH huyện, thị khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định không đòi hỏi bấy kỳ thêm thủ tục nào, tạo điều kiện thuận tiện nhất cho đơn vị sử dụng lao động; quyết tâm, đồng lòng với nỗ lực cao nhất khẩn trương đưa những chính sách hỗ trợ đến người lao động và người sử dụng lao động; góp phần đẩy lùi dịch bệnh, cho họ thấy được giá trị nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, BHTN của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội.

NGUYỄN VĂN THANH

.
.
.