Thứ Tư, 08/09/2021, 09:52 (GMT+7)
.

Sử dụng 2.199 tỷ đồng mua bù gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân

Ngày 7/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 296/NQ-UBTVQH15 về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp để viện trợ, cứu trợ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Xe tải vận chuyển gạo dự trữ sẵn sàng hỗ trợ người dân gặp khó khăn (Ảnh: Dương Lê- Tổng cục DTNN)
Xe tải vận chuyển gạo dự trữ sẵn sàng hỗ trợ người dân gặp khó khăn (Ảnh: Dương Lê - Tổng cục DTNN)

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sử dụng 2.199 tỷ đồng (hai nghìn một trăm chín mươi chín tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để mua bù 172.889,47 tấn gạo dự trữ quốc gia đưa vào dự trữ quốc gia theo đề xuất của Chính phủ tại Tờ trình số 30/TTr-CP ngày 04 tháng 9 năm 2021. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan, các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết này và quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và đạt hiệu quả cao.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ giám sát, kiểm toán, thanh tra việc thực hiện Nghị quyết này.

(Theo dangcongsan.vn)

.
.
.