Thứ Sáu, 26/11/2021, 17:02 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Ưu tiên Bí thư Chi đoàn tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

(ABO) Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang vừa tổ chức Hội thảo trực tuyến với chuyên đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư” năm 2021.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, phân tích nhiều vấn đề liên quan đến thực trạng Bí thư Chi đoàn; trong đó, chú trọng những hạn chế, khó khăn của đội ngũ Bí thư Chi đoàn địa bàn dân cư như: Hạn chế về trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ của Bí thư Chi đoàn; việc tổ chức sinh hoạt Chi đoàn còn theo hướng truyền thống; công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tại các địa phương còn hạn chế…

Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện trạng trên là do công tác quy hoạch, bố trí sử dụng Bí thư Chi đoàn chưa được quan tâm đúng mức, cán bộ Đoàn ấp, khu phố thường xuyên thay đổi, tính chủ động của đội ngũ Bí thư Chi đoàn ấp, khu phố chưa cao...

Quang cảnh buổi Hội thảo tại Hội trường Tỉnh đoàn Tiền Giang
Quang cảnh Hội thảo.

Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Thị Uyên Trang đề nghị cấp bộ Đoàn tập trung một số nhiệm vụ, như: Ưu tiên Bí thư Chi đoàn tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của tỉnh, để lực lượng này đi đầu phát triển kinh tế tại địa phương; thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ Bí thư Chi đoàn, chú ý nguồn từ công chức cấp xã, giáo viên, bộ đội xuất ngũ, công an viên, sinh viên.

Đồng thời, quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của Bí thư Chi đoàn; ưu tiên kết nạp Đảng cho Bí thư Chi đoàn để đội ngũ này tiếp cận, truyền tải, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, công tác chỉ đạo của Chi bộ; chú trọng công tác tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho Bí thư Chi đoàn.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tạo điều kiện cho Bí thư Chi đoàn trở thành chủ thể khi tổ chức các hoạt động. Đây cũng là một trong những mô hình, giải pháp được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang thực hiện hiệu quả trong thời gian qua, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư Chi đoàn ấp, khu phố đáp ứng yêu cầu trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong thời kỳ mới.

LÝ OANH

 

 

.
.
.