Thứ Năm, 19/05/2022, 10:13 (GMT+7)
.

Vai trò các cấp Hội chăm sóc nạn nhân da cam

Hằng năm, Nhà nước ta đã dành khoản ngân sách hơn 10.000 tỷ đồng để trợ cấp hằng tháng, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC); hỗ trợ những vùng đặc biệt khó khăn do bị ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam.

Hiện toàn quốc có hơn 320 ngàn người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỐI VỚI SỨC KHỎE CON NGƯỜI

Hằng năm, các cấp Hội NNCĐDC đã vận động, huy động nguồn lực xã hội trong và ngoài nước trị giá hàng trăm tỷ đồng để giúp NNCĐDC làm nhà, sửa chữa nhà ở, phục hồi chức năng, khám, chữa bệnh, dạy nghề, nuôi dưỡng, hỗ trợ học bổng, cho vay vốn sản xuất phát triển kinh tế gia đình; tặng xe lăn, xe lắc, xe đạp, nhu yếu phẩm…; cùng nhiều dự án xây dựng các trung tâm bảo trợ xã hội.

Nhóm từ thiện Từ Tâm (TX. Gò Công) tặng quà cho NNCĐDC đặc biệt khó khăn.
Nhóm từ thiện Từ Tâm (TX. Gò Công) tặng quà cho NNCĐDC đặc biệt khó khăn.

Cả nước có 12 làng Hòa Bình, làng Hữu Nghị và nhiều trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật theo hình thức tập trung hoặc bán trú, nuôi dưỡng hàng trăm ngàn NNCĐDC, chủ yếu là trẻ em dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc da cam.

Hội NNCĐDC các cấp trong cả nước có 26 trung tâm bảo trợ xã hội thực hiện xông hơi giải độc, phục hồi chức năng, dạy nghề, nuôi dưỡng thường xuyên, hoặc bán trú các NNCĐDC. Trung tâm tư vấn sức khỏe sinh sản di truyền tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã và đang hoạt động tích cực nhằm giảm tỷ lệ sinh con dị tật. Một số địa phương đã tiến hành điều tra tổn thương tâm lý và trợ giúp tâm lý cho NNCĐDC.

Hiện nay, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ đang phối hợp với Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục chất độc hóa học và môi trường (NACCET), Bộ Tư lệnh hóa học xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Hỗ trợ người khuyết tật tại các tỉnh bị quân đội Mỹ phun rải nặng chất độc hóa học.

NHIỆM VỤ CỦA CÁC CẤP HỘI TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Phát huy truyền thống, thành tích đạt được trong thời gian qua, Hội NNCĐDC Việt Nam xác định, thời gian tới, các cấp Hội cần tiếp tục quan tâm, củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, làm tốt công tác tham mưu, tư vấn, phản biện xã hội, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới với những nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, gắn với đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 43 ngày 14-5-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

- Phối hợp tham mưu, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện chính sách đối với NNCĐDC; bảo vệ quyền, lợi ích của NNCĐDC; tích cực thực hiện hiệu quả các hoạt động đối ngoại, khoa học. Quan tâm củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao theo tinh thần Chỉ thị 43.

- Tiếp tục đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC phù hợp với đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tạo sức lan tỏa trong và ngoài nước; tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC Việt Nam.

- Đẩy mạnh xã hội hóa vận động nguồn lực trong nước và quốc tế khắc phục hậu quả của chiến tranh hóa học, chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC. Tiếp tục duy trì  và nâng cao hiệu quả phong trào “Hành động vì NNCĐDC”; tôn vinh, biểu dương những tấm gương nạn nhân vượt khó vươn lên, các thân nhân tiêu biểu trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc nạn nhân; các tập thể, cá nhân có thành tích ủng hộ, giúp đỡ NNCĐDC và cán bộ Hội NNCĐDC tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì NNCĐDC”.

LÊ HUỲNH (tổng hợp)

.
.
.