Thứ Hai, 18/07/2022, 10:30 (GMT+7)
.

Đẩy mạnh truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Năm 2021, do tác động của dịch bệnh Covid-19 nên việc phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); thu, thu nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) gặp nhiều khó khăn. Song, với nỗ lực vượt khó, linh hoạt thích ứng, ngành BHXH Tiền Giang đã đạt được kết quả rất khả quan.

BHXH, BHYT là những chính sách quan trọng, trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, góp phần tích cực vào việc ổn định xã hội và từng bước thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trong những năm qua, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chính sách BHXH, BHYT, xem đây là động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

VƯỢT KHÓ HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU

Năm 2021, mặc dù chịu tác động từ đại dịch Covid-19 nhưng với sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên ngành BHXH các cấp của tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành tỉnh và sự đồng tình của các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển người tham gia BHYT, BHXH năm 2021.
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển người tham gia BHYT, BHXH năm 2021.

Theo BHXH Tiền Giang, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 92% dân số, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch theo Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và Nghị quyết 27 của HĐND tỉnh Tiền Giang về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, BHXH tỉnh triển khai thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt là thực hiện tốt Nghị quyết 116, Quyết định 28 của Chính phủ hỗ trợ người sử dụng lao động và NLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 từ quỹ BHTN. Kết quả đã thực hiện giảm mức đóng cho 1.948 đơn vị với 95.554 lao động, số tiền trên 48 tỷ đồng; chi hỗ trợ cho 188.298 lao động, tổng số tiền hỗ trợ là 439,5 tỷ đồng...

Giám đốc BHXH Tiền Giang Võ Khánh Bình cho biết: “Mặc dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đều đạt và vượt chỉ tiêu giao.

Đặc biệt, số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2021 tăng 40% so với năm 2020. Về công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, 6 tháng đầu năm 2022, BHXH Tiền Giang có tổng số thu đạt tỷ lệ 40,2%, cao hơn tỷ lệ chung toàn quốc 2,9%, đứng tốp 5 đơn vị có tỷ lệ thu cao nhất toàn quốc.

Để có được những kết quả này, là nhờ sự chỉ đạo xuyên suốt kịp thời của lãnh đạo trung ương và địa phương, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, viên chức ngành BHXH và sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan thông tấn báo chí đã kịp thời tuyên truyền các chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến người dân”.

ĐẨY MẠNH TRUYỀN THÔNG

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT vẫn còn không ít khó khăn, như: Vẫn còn một bộ phận người dân nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa của chính sách BHYT, BHXH. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương có nơi còn thiếu quyết liệt nên hiệu quả chưa cao. Việc chấp hành chính sách pháp luật về BHXH, BHYT của một số doanh nghiệp chưa nghiêm dẫn đến tình trạng còn trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT làm ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ...

 

Năm 2021, tuy tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh đạt 92%, nhưng ngoài huyện Tân Phú Đông, chỉ có 3/10 đơn vị huyện đạt chỉ tiêu UBND tỉnh giao, gồm các huyện Tân Phước, Châu Thành, Gò Công Tây, các địa phương còn lại đều chưa đạt. Tỷ lệ bao phủ BHXH chỉ đạt 24,6% so với lực lượng lao động trong độ tuổi…

Để khắc phục những hạn chế còn tồn tại, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị, thành và UBND các xã, phường, thị trấn tích cực, chủ động trong việc tham mưu và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển theo từng nhóm người tham gia BHXH, BHYT trong 6 tháng cuối năm 2022.

Trong đó, BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thị, thành, các cơ quan báo, đài tập trung tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về các chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời, phối hợp với các ngành liên quan rà soát, đối chiếu, xác định số đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động, thành lập mới; số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc… để đôn đốc, hướng dẫn đơn vị tham gia BHXH bắt buộc đầy đủ cho NLĐ theo quy định.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng BHYT, hướng tới sự hài lòng của người tham gia. Đối với UBND các huyện, thị, thành khẩn trương chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tập trung giao trách nhiệm cho các hội, đoàn thể tăng cường công tác vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao trong năm 2022.

Đưa chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT của các xã, phường, thị trấn vào tiêu chí để xét thi đua và đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2022 và những năm tiếp theo. Quy định rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan ở những đơn vị không hoàn thành tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT theo kế hoạch của HĐND, UBND tỉnh đề ra....

Đồng thời, huy động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ mua thẻ BHYT tặng cho người có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn quản lý. Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu 93% dân số tham gia BHYT trong năm 2022 theo Nghị quyết 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động tham gia BHXH phải đạt 29% theo Nghị quyết 34 ngày 8-12-2021 của HĐND tỉnh.

HOÀI THU
 

.
.
Liên kết hữu ích
.