Thứ Tư, 31/08/2022, 20:56 (GMT+7)
.

Tiền Giang tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023

Nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 11, ngày 7-1-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và Nghị quyết 34 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2022 (trong đó giao chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 93%), ngày 22-8-2022 UBND tỉnh ban hành Công văn 4579 chỉ đạo về tăng cường thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên (HS-SV) năm học 2022 - 2023.

Theo Báo cáo của BHXH tỉnh Tiền Giang, năm học 2021 - 2022, tỷ lệ HS-SV tham gia BHYT đạt 99% so với tổng số HS-SV thuộc diện phải tham gia, còn 1% (tương đương 2.847 học sinh) chưa có thẻ BHYT (chiếm 0,12% độ bao phủ BHYT toàn tỉnh). Với quyết tâm phủ kín 100% HS-SV tham gia BHYT, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho các em HS-SV trong năm học 2022 - 2023, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

Đối với Sở GD-ĐT, Sở LĐ-TB&XH

Giao chỉ tiêu vận động học sinh tham gia BHYT cho Phòng GD-ĐT, Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thành phố, thị xã, các trường trung học phổ thông, các cơ sở đào tạo, dạy nghề trên địa bàn tỉnh trong năm học 2022 - 2023 thực hiện BHYT cho HS-SV đạt 100%.

Phối hợp với Tỉnh đoàn, BHXH tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền, BHYT HS-SV là loại hình BHYT bắt buộc theo quy định của Luật BHYT. Phối hợp với các ngành BHXH, Y tế và các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện BHYT cho HS-SV đúng quy định.

Đồng thời vận động cha, mẹ HS-SV, học sinh trung học phổ thông có sử dụng điện thoại thông minh tải ứng dụng VssID- BHXH, sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID - BHXH số để khám, chữa bệnh (KCB), thay thế cho thẻ BHYT bằng giấy.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện BHYT tại các đơn vị thuộc ngành mình quản lý; kịp thời hỗ trợ để đảm bảo các cơ sở giáo dục đạt tỷ lệ 100% HS-SV tham gia.

Đối với Sở Y tế

Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã  giám sát các cơ sở KCB nâng cao chất lượng KCB cho người tham gia BHYT nói chung, HS-SV nói riêng; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về KCB và quản lý BHYT, chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường KCB qua hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID – BHXH số hoặc căn cước công dân có gắn chíp.

Phối hợp với ngành GD-ĐT, ngành LĐ-TB&XH củng cố và phát triển y tế trường học theo quy định của bộ, ngành Trung ương về thực hiện công tác y tế tại các trường học; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) cho HS-SV.

Đối với BHXH tỉnh

Là cơ quan chủ trì phối hợp với Sở GD-ĐT, Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế và các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách BHYT cho HS-SV với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, nội dung thực tế và dễ hiểu nhằm thu hút sự quan tâm của người dân, phụ huynh và HS-SV. Cung cấp tài liệu hướng dẫn, phối hợp hỗ trợ đăng ký, cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số cho phụ huynh và HS-SV.

Phối hợp với các cơ sở KCB phục vụ tốt việc CSSKBĐ và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình KCB BHYT nói chung, BHYT cho HS-SV nói riêng, trong đó có việc thực hiện sử dụng ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID - BHXH số để KCB thay cho thẻ BHYT giấy. Tổ chức tốt việc hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, mức đóng, quy trình thu, nộp; thực hiện in, cấp thẻ BHYT chính xác, kịp thời; trích chuyển kinh phí CSSKBĐ và chi thù lao cho đại lý nhà trường thực hiện công tác BHYT cho HS-SV đúng quy định.

Tổng hợp, đề xuất BHXH Việt Nam, UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác BHYT cho HS-SV năm học 2022 - 2023.

Đối với Sở Tài chính

Phối hợp với BHXH tỉnh lập dự toán và bố trí kinh phí đảm bảo hỗ trợ 35% mức đóng BHYT cho HS-SV theo Nghị quyết 17/2019 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; kịp thời chuyển kinh phí hỗ trợ vào Quỹ BHYT theo quy định.

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông

Định hướng các cơ quan thông tin đại chúng (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ấp Bắc), hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách BHYT nói chung, BHYT cho HS-SV nói riêng; truyền thông về lợi ích của ứng dụng VssID - BHXH số trong thực hiện chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam, nhằm công khai, minh bạch quá trình đóng, hưởng BHYT cho người tham gia nói chung, HS-SV nói riêng.

 Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã

Chỉ đạo cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp Phòng GD-ĐT, các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, tính nhân văn, nhân đạo, tầm quan trọng của chính sách BHYT cho học sinh đến cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh; đồng thời, xem việc thực hiện BHYT cho học sinh là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thành tích thi đua đối với tập thể, cá nhân vào cuối năm, cuối khóa học; triển khai ứng dụng VssID - BHXH số cho phụ huynh, học sinh có sử dụng điện thoại thông minh đăng ký, cài đặt và sử dụng.

Thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện BHYT cho HS-SV trên địa bàn, có kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện để chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác BHYT cho HS-SV, đề ra các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện đạt tỷ lệ 100% HS-SV trên địa bàn tham gia BHYT trong năm học 2022 - 2023.

Đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện các giải pháp, đảm bảo 100% HS-SV tham gia BHYT trong năm học 2022 - 2023; đồng thời nâng cao chất lượng công tác y tế trường học. Triển khai cho HS-SV có sử dụng điện thoại thông minh đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Tỉnh đoàn tích cực phối hợp với cơ quan BHXH và các sở, ngành liên quan tham gia tuyên truyền Luật BHYT, các quy định về BHYT đối với HS-SV, lợi ích của ứng dụng VssID - BHXH số; vận động nhân dân, phụ huynh và HS-SV tham gia BHYT.

Đồng thời, tham gia giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách KCB BHYT, công tác CSSKBĐ cho HS-SV; vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ thẻ BHYT cho HS-SV có hoàn cảnh gia đình khó khăn; hỗ trợ thẻ BHYT tặng bạn khó khăn...

Năm học mới 2022 - 2023 bắt đầu trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vừa được kiểm soát, trở lại trạng thái bình thường mới, thì việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ được xem là những “mầm non tương lai của đất nước” càng phải được quan tâm, chăm sóc. Với các nội dung chỉ đạo sâu sát và cụ thể của UBND tỉnh, mong rằng, trong năm học 2022 - 2023, việc triển khai thực hiện công tác BHYT HSSV tại Tiền Giang đạt 100% theo mục tiêu đã đặt ra sẽ đạt được. 

  NGUYỄN VĂN THANH

.
.
Liên kết hữu ích
.