Thứ Tư, 17/08/2022, 15:20 (GMT+7)
.

Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức: Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo

Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” (gọi tắt Cuộc vận động) đã có sự lan tỏa, thu hút đông đảo CBCCVC hưởng ứng tham gia. Cuộc vận động đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của đội ngũ CBCCVC.

Thời gian qua, ngoài chức năng, vai trò của tổ chức Công đoàn là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Tiền Giang còn quan tâm đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong đoàn viên, CBCCVC trong khối Viên chức tỉnh nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động do CĐVC Việt Nam phát động.

CĐVC tỉnh Tiền Giang khen thưởng công đoàn viên, CBCCVC trẻ tiêu biểu giai đoạn 2019 - 2021.
CĐVC tỉnh Tiền Giang khen thưởng công đoàn viên, CBCCVC trẻ tiêu biểu giai đoạn 2019 - 2021.

Theo đó, CĐVC tỉnh đã triển khai và phát động thực hiện nhiều phong trào thi đua, được đông đảo đoàn viên, CBCCVC tích cực hưởng ứng, cụ thể như: Phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; “Cải cách thủ tục hành chính”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa - văn hóa giao thông; Ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả; “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; “Tham mưu giỏi - Phục vụ tốt”... 

Sau 5 năm (2017 - 2022) triển khai thực hiện Cuộc vận động, đến nay đã có gần 40.000 lượt CBCCVC được tuyên truyền và tích cực tham gia, gắn với thực hiện các phong trào thi đua hằng năm, đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong khối Viên chức tỉnh.

Qua các phong trào thi đua lực lượng đoàn viên, CBCCVC trong khối Viên chức tỉnh, nhất là cán bộ trẻ luôn tích cực tham gia học tập, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ mọi mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tích cực tham mưu, đề xuất và tham gia triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách của tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính…

Công chức tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm  Hành chính công tỉnh Tiền Giang.
Công chức tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tiền Giang.

Giảng viên Trần Lê Cẩm Tú, Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang cho biết, thời gian qua, ngoài công tác giảng dạy, chị còn tham gia viết bài cho bản tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các hội thảo, tọa đàm do Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị tổ chức về những vấn đề liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chị còn lồng ghép đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào bài giảng; tham gia tổ chức các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ của Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhằm định hướng tư tưởng đúng đắn cho đoàn viên, thanh niên trong Khối, từ đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Còn anh Phan Duy Đón, kỹ sư trang thiết bị, Phòng Trang thiết bị - Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang chia sẻ: “Trong công tác, anh thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” gồm trách nhiệm với bản thân, công việc và cộng đồng) gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

" Thời gian tới, CĐVC tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động, xây dựng đội ngũ CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới. Ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đặc biệt, không ngừng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đội ngũ CBCCVC. Xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh".
CHỦ TỊCH CĐVC TỈNH TIỀN GIANG ĐẶNG VĂN CHIẾN

Đồng thời, phong trào được triển khai có hiệu quả và cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong đội ngũ công đoàn viên, nhân viên của Phòng Trang thiết bị cũng như bệnh viện, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân”.

Theo đó, anh Đón cùng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang xây dựng các phong trào hành động, chú trọng việc rèn luyện giáo dục y đức, quan hệ giao tiếp, ứng xử với người bệnh, với đồng nghiệp và mọi người xung quanh. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham dự các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn, các buổi sinh hoạt chuyên đề.

Chủ động tham mưu triển khai các phong trào: Xung kích vì cộng đồng, Tháng Thanh niên, Kỳ nghỉ hồng; tổ chức các buổi khám, chữa bệnh cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho các gia đình khó khăn, gia đình chính sách…

Trong 5 năm qua, Cuộc vận động đã có sức lan tỏa, thu hút đông đảo công đoàn viên, CBCCVC hưởng ứng tham gia; qua đó, tạo không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc và khoa học. CBCCVC rèn luyện tác phong chuẩn mực, thái độ văn minh, lối sống văn hóa công sở, góp phần tích cực thực hiện tốt chương trình tổng thể cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và quy chế văn hóa, văn minh công sở, xây dựng môi trường làm việc khang trang, sạch sẽ, không khói thuốc.

Thông qua các phong trào thi đua và tiêu chí của Cuộc vận động đã giúp CBCCVC có mục tiêu phấn đấu trở thành người CBCCVC “vừa hồng, vừa chuyên”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, phát triển toàn diện, chuyên nghiệp, hiện đại, có tính kỷ luật cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại 4.0.

CÁT TƯỜNG

.
.
Liên kết hữu ích
.