Thứ Ba, 03/01/2023, 12:11 (GMT+7)
.

Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Tiền Giang: Nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích

(ABO) Sáng 3-1, Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Tiền Giang tổng kết hoạt động năm 2022. 
 
Tiết mục văn nghệ của Câu lạc bộ Văn hóa - Văn nghệ (trực thuộc Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh)
Tiết mục văn nghệ của Câu lạc bộ Văn hóa - Văn nghệ (trực thuộc Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh).
Năm 2022, hoạt động của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Tiền Giang đã đạt kết quả tốt, nhiều chỉ tiêu vượt mức so với kế hoạch như: Tổ chức các hoạt động nâng cao sức khỏe; phát triển hội viên; kiện toàn, thành lập Ban Liên lạc hưu trí cơ sở; tổ chức các chuyến tham quan, các phong trào thiết thực tại địa phương với tinh thần trách nhiệm cao và bổ ích với hội viên.
 
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Tiền Giang Trần Thanh Liêm báo cáo hoạt động năm.
Lãnh đạo Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Tiền Giang báo cáo hoạt động năm.
Đến cuối năm 2022, Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Tiền Giang có 576 hội viên, trong đó có 300 hội viên nữ. Hầu hết hội viên Câu lạc bộ Hưu trí vẫn giữ được phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, gương mẫu trong sinh hoạt, cùng gia đình chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào quần chúng tại địa phương.
 
Hội viên tham gia Câu lạc bộ Bóng bàn (trực thuộc Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Tiền Giang).
Hội viên tham gia Câu lạc bộ Bóng bàn (trực thuộc Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Tiền Giang).
Với phương châm “sống vui, sống khỏe, sống nghĩa tình, sống có ích cho gia đình và xã hội”, nhiều hội viên đã phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trong thực hiện các phong trào an sinh xã hội và xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới tại địa phương.
 
Nhiều đồng chí tuy tuổi cao, sức yếu vẫn là cây cao bóng cả, là chỗ dựa tin cậy và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ, góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên từng địa bàn dân cư.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích.
Trong năm 2022, Ban Chủ nhiệm, Ban Liên lạc hưu trí đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, thăm bệnh, phúng điếu cho 202 lượt hội viên; duy trì tốt việc hỗ trợ vốn cho hội viên…
HÀ NAM
 
.
.
.