.

Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang: Khen thưởng 58 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022

Cập nhật: 14:06, 03/01/2023 (GMT+7)

(ABO) Sáng 3-1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết để đánh giá công tác Mặt trận năm 2022 và đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023. 

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu thông báo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023
Đồng chí Nguyễn Thành Diệu thông báo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thành Diệu Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể… 

Hội nghị đã hiệp thương cử bổ sung hai đồng chí Nguyễn Quang Minh và Trương Quý Vinh tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024
Hội nghị đã hiệp thương cử bổ sung hai Ủy viên Nguyễn Quang Minh và Trương Quý Vinh tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông qua tóm tắt báo cáo công tác Mặt trận năm 2022 và chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023 và UBND tỉnh thông báo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023. 

Đồng chí Nguyễn Chí Trung trao Cờ thi đua cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022
Đồng chí Nguyễn Chí Trung trao tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Quang Minh và Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang Trương Quý Vinh tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Đồng chí Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022
Đồng chí Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể, Bằng khen cho 32 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022.

SONG AN 

.
.
.