Thứ Bảy, 11/03/2023, 11:25 (GMT+7)
.
Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang:

Hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến

(ABO) Ngày 11-3, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang thực hiện Chương trình “Ngày cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến” (gọi tắt là Chương trình) góp phần thực hiện chủ đề công tác năm 2023 “Năm chuyển đổi số các hoạt động Đoàn”.

Thực hiện Chương trình, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP. Mỹ Tho (phường 7, TP. Mỹ Tho) và UBND phường 5, (TP. Mỹ Tho) đoàn viên, thanh niên trong Khối tham gia hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, hướng dẫn người dân trong việc nộp hồ sơ trực tuyến và hướng dẫn cài đặt ứng dụng "Tiền Giang S".

Một số hình ảnh đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến:

đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến” tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP. Mỹ Tho
Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP. Mỹ Tho.

Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP. Mỹ Tho, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính.

Đoàn viên hỗ trợ, tư vấn người dân các bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại UBND phường 5, (TP. Mỹ Tho).

 LÝ OANH

.
.
  • Tải Mẫu NA6 Đơn xin cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài
.