Thứ Tư, 12/04/2023, 17:30 (GMT+7)
.

PAPI Tiền Giang 2022: Tăng 15 bậc so với năm 2021

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) ở Việt Nam năm 2022 được Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) công bố vào ngày 12-4-2023.

b

Cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân. Ảnh: PHƯƠNG MAI

Theo đó, Chỉ số PAPI của Tiền Giang năm 2022 đạt 40,97 điểm, xếp hạng 47/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 15 bậc so với năm 2021. Năm 2021, Chỉ số PAPI của Tiền Giang đạt 39,09 điểm, xếp hạng 62/63 tỉnh thành của cả nước.

Kết quả điểm ở 8 chỉ số nội dung như sau:

1. Tham gia của người dân cấp cơ sở đạt 4,06 điểm (năm 2021 đạt 3,89 điểm)

2. Công khai, minh bạch đạt 4,41 điểm (năm 2021 đạt 5,29 điểm).

3. Trách nhiệm giải trình với dân: 4,16 điểm (năm 2021 đạt 4,07 điểm).

4. Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công: 7,4 điểm (năm 2021 đạt 6,35 điểm).

5. Thủ tục hành chính công: 7,19 điểm (năm 2021 đạt 6,64 điểm).

6. Cung ứng dịch vụ công: 7,27 điểm (năm 2021 đạt 7,51 điểm).

7. Quản trị môi trường: 4,18 điểm (năm 2021 đạt 3,70 điểm).

8. Quản trị điện tử: 2,30 điểm (năm 2021 đạt 2,64 điểm).

M.T

 

.
.
.