Thứ Ba, 25/04/2023, 06:10 (GMT+7)
.

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội TX. Gò Công: Điểm tựa cho hộ nghèo

Những năm qua, bám sát định hướng hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Tiền Giang, sự chỉ đạo trực tiếp của Thị ủy, UBND TX. Gò Công, cùng với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, Phòng Giao dịch (PGD) NHCSXH TX. Gò Công đã tập trung triển khai giải ngân các chương trình tín dụng của Chính phủ, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thị xã.

20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

PGD NHCSXH TX. Gò Công được thành lập năm 2003. Giai đoạn đầu mới thành lập, PGD gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất lẫn nhân sự, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Thị ủy, UBND TX. Gò Công nên những khó khăn từng bước được tháo gỡ.

Giám đốc PGD NHCSXH TX. Gò Công Nguyễn Văn Duẩn cho biết, trong 20 năm hoạt động, Ban Đại diện (BĐD) Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH thị xã có 24 lần củng cố, kiện toàn, đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn khi có sự thay đổi về nhân sự; tập trung chỉ đạo, điều hành có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn.

Đặc biệt, từ năm 2015, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, BĐD HĐQT NHCSXH thị xã đã tham mưu Chủ tịch UBND thị xã bổ sung 12 thành viên là Chủ tịch UBND các xã, phường, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, nhất là trong việc tổ chức chỉ đạo và kiểm tra giám sát việc triển khai tín dụng chính sách tại cơ sở.

Lãnh đạo NHCSXH tỉnh Tiền Giang trao Giấy khen của UBND TX. Gò Công cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách năm 2022.
Lãnh đạo NHCSXH tỉnh Tiền Giang trao Giấy khen của UBND TX. Gò Công cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách năm 2022.

Suốt 20 năm qua, BĐD HĐQT NHCSXH TX. Gò Công luôn thực hiện đúng quy chế tổ chức và hoạt động; phân công các thành viên BĐD kiểm tra, giám sát hoạt động của NHCSXH trên địa bàn các xã, phường nhằm tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai các chương trình tín dụng chính sách.

PGD tham mưu UBND thị xã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn như: Bố trí ngân sách chuyển bổ sung vốn ủy thác sang NHCSXH hằng năm để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, bố trí địa điểm xây dựng trụ sở làm việc của PGD NHCSXH thị xã, hỗ trợ kinh phí hoạt động và chỉ đạo UBND cấp xã bố trí địa điểm, thời gian, đảm bảo an ninh, an toàn đối với hoạt động giao dịch của NHCSXH tại các điểm giao dịch xã, phường…

Theo thống kê của PGD NHCSXH TX. Gò Công, những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường trên địa bàn thị xã, kịp thời giúp cho 32.090 lượt hộ nghèo, 5.188 lượt hộ cận nghèo, 1.236 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn, góp phần giúp trên 5.888  hộ thoát nghèo; thu hút tạo việc làm cho trên 8.330 lao động, giúp trên 6.352 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh, sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính; hỗ trợ xây mới và cải tạo 29.213 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn; xây dựng, sửa chữa 438 căn nhà cho hộ nghèo và 19 căn nhà ở xã hội. PGD NHCSXH thị xã đã kịp thời cho các doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn tài chính vì tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 108.637 lượt lao động...

Bên cạnh đó, PGD NHCSXH TX. Gò Công còn thực hiện tốt phương thức cho vay ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên.

Tính đến ngày 31-3-2023, tổng dư nợ ủy thác cho vay qua 4 tổ chức chính trị - xã hội của PGD NHCSXH thị xã là 315,808 tỷ đồng với 8.607 khách hàng đang vay vốn, chiếm 99,82% trên tổng dư nợ tín dụng chính sách đang triển khai tại đơn vị. Trong đó, Hội Nông dân quản lý 109,939 tỷ đồng, chiếm 34,81% tổng dư nợ ủy thác; Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý 135,283 tỷ đồng, chiếm 42,85% tổng dư nợ ủy thác; Hội Cựu chiến binh quản lý 54,656 tỷ đồng, chiếm 17,3% tổng dư nợ ủy thác; Đoàn Thanh niên quản lý 15,930 tỷ triệu đồng, chiếm 5,04% tổng dư nợ ủy thác.

Có thể nói, từ phương thức cho vay ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, PGD NHCSXH TX. Gò Công đã huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị các cấp để chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội của Chính phủ, của NHCSXH đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch và kịp thời, giúp họ nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

CHIA SẺ KHÓ KHĂN VỚI HỘ NGHÈO

Suốt quá trình hình thành và phát triển, PGD NHCSXH TX. Gò Công thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách tại địa phương và trở thành địa chỉ đáng tin cậy của các đối tượng nghèo khó và đối tượng chính sách khác.

Theo PGD NHCSXH thị xã, tổng dư nợ 13 chương trình tín dụng chính sách đến ngày 31-3-2023 đạt 316,388 tỷ đồng, tăng 310,836 tỷ đồng, gấp 56,98 lần so với dư nợ khi thành lập, tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 25,5% với 8.623 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn, dư nợ bình quân là 36,69 triệu đồng/khách hàng, tăng 34,14 triệu đồng/khách hàng so với khi thành lập. Trong đó, dư nợ bình quân chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là 35 triệu đồng/hộ, tăng 33 triệu đồng/hộ so với khi thành lập.

Điển hình như Nghị định 78 ngày 4-10-2002 của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã được PGD NHCSXH TX. Gò Công tổ chức thực hiện được UBND tỉnh đánh giá cao và tặng Bằng khen. Cụ thể, qua tổng kết 20 năm triển khai thực hiện PGD NHCSXH thị xã đã tập trung nguồn lực tín dụng cho vay được 81.672 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt 1.020,543 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 724,012 tỷ đồng.

Điểm giao dịch tại xã Bình Xuân, TX. Gò Công giải ngân thu nợ, thu lãi các đối tượng chính sách.
Điểm giao dịch tại xã Bình Xuân, TX. Gò Công giải ngân thu nợ, thu lãi các đối tượng chính sách.

Thực tế cho thấy, vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay lãi nặng ở khu vực nông thôn, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử dụng vốn hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Điển hình như hộ chị Nguyễn Ánh Tuyết, ấp Muôn Nghiệp, xã Bình Đông, TX. Gò Công trước đây thuộc diện hộ nghèo của xã, kinh tế gia đình nhiều khó khăn, không đất canh tác, không nghề nghiệp ổn định, nuôi con nhỏ. Thời điểm đầu, chị vay 10 triệu đồng vốn hộ nghèo để đầu tư nuôi dê, gà, vịt.

Đến năm 2015, gia đình đỡ khó khăn hơn, chị mạnh dạn vay 30 triệu đồng để chăn nuôi bò và vươn lên thoát nghèo vào năm 2017. Hiện tại, chị đang vay 50 triệu đồng để đầu tư thêm số lượng bò nuôi, nay chị nuôi được 7 con bò sinh sản. Nhờ chăm chỉ làm ăn, kinh tế gia đình chị phát triển và là hộ có thu nhập khá của xã Bình Đông.

Hay trường hợp hộ ông Nguyễn Tấn Dũng, ngụ ấp Sơn Qui B, xã Tân Trung, TX. Gò Công kinh doanh nghề mộc nhiều năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, gia đình có nhu cầu vay vốn và được PGD NHCSXH TX. Gò Công giải ngân 90 triệu đồng, hỗ trợ phát triển ngành nghề kinh doanh của gia đình ông Dũng.

Giám đốc PGD NHCSXH TX. Gò Công Nguyễn Văn Duẩn cho biết, đến nay dư nợ đạt trên 316 tỷ đồng, chất lượng tín dụng không ngừng được củng cố nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn từ 2,46% cuối năm 2003 xuống còn 0,014% cuối năm 2022, là đơn vị có tỷ lệ nợ quá hạn thấp nhất tỉnh.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người, đời sống của nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo ngày càng được cải thiện, thực hiện tốt các mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thị xã.

Với những kết quả đạt được những năm qua, PGD NHCSXH TX. Gò Công đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh, Tổng Giám đốc NHCSXH, UBND TX. Gò Công…

HOÀI THU

.
.
.