Thứ Ba, 06/02/2024, 10:39 (GMT+7)
.

Huyện Cai Lậy: Phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Cùng với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang phát huy vai trò của hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội.

Hội viên, phụ nữ huyện Cai Lậy nêu kiến nghị tại buổi gặp gỡ giữa Chủ tịch UBND huyện và người dân xã Mỹ Thành Nam về các nội dung liên quan đến Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI).
Hội viên, phụ nữ huyện Cai Lậy nêu kiến nghị tại buổi gặp gỡ giữa Chủ tịch UBND huyện và người dân xã Mỹ Thành Nam về các nội dung liên quan đến Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI).

Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, thời gian qua, Hội LHPN huyện Cai Lậy tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, vận động hội viên, phụ nữ chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các cấp Hội phát huy vai trò, trách nhiệm của phụ nữ tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản luật, văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, tờ trình, Nghị quyết của HĐND, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Trong các buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND các cấp và gặp gỡ lãnh đạo tỉnh, huyện về những nội dung có liên quan đến Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI), hội viên, phụ nữ mạnh dạn đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động của các cấp chính quyền, nâng cao hiệu quả bộ máy hành chính nhà nước, thực thi các chính sách đảm bảo an sinh xã hội.

Xác định công tác cán bộ là then chốt, Hội LHPN huyện Cai Lậy và cơ sở thực hiện tốt vai trò tham mưu, tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng công tác cán bộ nữ, chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị.

Trên cơ sở đó, đề xuất tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng, HĐND, chính quyền các cấp. Đội ngũ cán bộ nữ có bước trưởng thành, nhiều cán bộ nữ được các cấp, các ngành và nhân dân tín nhiệm, khẳng định vị thế của phụ nữ trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng cấp huyện là 20,5%, cấp xã 21,8%; tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo các cơ quan hành chính sự nghiệp 34,8%; tỷ lệ nữ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị xã hội 36,7%.

Thực hiện các quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị khóa XI về quy chế giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hằng năm, Hội LHPN huyện Cai Lậy và cơ sở chủ động đăng ký với cấp ủy, chính quyền cùng cấp giám sát việc thực hiện một số chính sách xã hội tại địa phương. Nội dung giám sát chú trọng những vấn đề thực tiễn, đảm bảo đúng quy trình, đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em.

2 năm qua, Hội LHPN huyện Cai Lậy đã chủ trì giám sát và phối hợp giám sát các nội dung về chế độ bảo trợ xã hội cho người khuyết tật, quy trình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo, thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em…

Thông tin các cấp Hội phát hiện và kiến nghị đều xác đáng, thuyết phục, nhất là những bất cập trong thực tiễn triển khai các quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, các ngành chức năng tiếp thu triển khai thực hiện, đồng thời có văn bản phản hồi việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của tổ chức Hội LHPN.

Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Hội LHPN huyện Cai Lậy phát huy vai trò của cán bộ, hội viên nòng cốt trong công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, tham gia công tác hòa giải, phối hợp trợ giúp pháp lý cho phụ nữ nông thôn.

Qua nắm bắt dư luận xã hội, các cấp Hội tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời, hiệu quả nhiều vấn đề bức xúc phát sinh. 2 năm qua, Hội LHPN huyện và 16 xã, thị trấn đã hòa giải thành 53 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân, phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật, ổn định an ninh trật tự cơ sở.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Cai Lậy Lê Thị Vân cho biết, Hội LHPN huyện Cai Lậy xác định công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức Hội.

Thời gian qua, Hội LHPN huyện Cai Lậy đã tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, hội viên, khuyến khích hội viên, phụ nữ chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với hơn 24.000 hội viên đang tham gia sinh hoạt tại 16 cơ sở Hội LHPN của huyện Cai Lậy, hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã khuyến khích, phát huy quyền làm chủ, sự tham gia của phụ nữ huyện Cai Lậy trong xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật.

Thông qua các kiến nghị, đề xuất và trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ, các cấp Hội LHPN huyện Cai Lậy thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Hội LHPN trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

TRƯỜNG GIANG

 

.
.
.