Thứ Sáu, 12/04/2024, 11:11 (GMT+7)
.

Phát huy tốt vai trò khối đại đoàn kết vì một Mỹ Tho giàu đẹp

Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các hoạt động của MTTQ đã đóng góp hiệu quả vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh của thành phố.

TRUNG TÂM ĐOÀN KẾT

TP. Mỹ Tho là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ của tỉnh Tiền Giang, là cửa ngõ chính tiếp cận với TP. Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh. Đây là cơ hội và cũng là thách thức cho công tác mặt trận của thành phố.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Mỹ Tho khởi công công trình thi đua yêu nước chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Mỹ Tho khởi công công trình thi đua yêu nước chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đồng chí Bùi Văn Bảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Mỹ Tho cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024, trong bối cảnh TP. Mỹ Tho gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài và nền kinh tế thế giới suy giảm, nhưng các chương trình, các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, MTTQ thành phố đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu để phấn đấu thực hiện. Qua đó, có một số chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra; đồng thời, vận động thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội để chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác vận động các nhà hảo tâm, các tôn giáo, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng đóng góp ủng hộ chống dịch bệnh Covid-19 để góp phần tăng thêm nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp của thành phố đã vận động nguồn lực thực hiện các chương trình an sinh xã hội với số tiền trên 102 tỷ đồng và hơn 2,5 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo. Bên cạnh đó, MTTQ thành phố còn hướng dẫn Mặt trận phường, xã xây dựng 39 mô hình mới giúp nhau giảm nghèo bền vững. Các hoạt động trên đã giúp cho 934 hộ thoát nghèo, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố từ 1,42% đầu nhiệm kỳ xuống còn 0,43%.

MTTQ thành phố và phường, xã thực hiện tốt việc hiệp thương, phân công các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện từng nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng nhiều mô hình mới đạt hiệu quả trên các lĩnh vực đời sống - xã hội; thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Mặt trận trong việc tham gia bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên, nội dung gắn kết chặt chẽ với những vấn đề đặt ra ở địa phương và được người dân quan tâm, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Công tác dân tộc, tôn giáo, công tác đối ngoại nhân dân và vận động kiều bào được MTTQ các cấp quan tâm thực hiện tốt, qua đó đã phát huy được vai trò người đứng đầu, người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng, huy động được tiềm lực trong nhân dân tham gia đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố.

PHƯƠNG HƯỚNG CHO NHIỆM KỲ MỚI

Đồng chí Bùi Văn Bảo cho biết, trong 5 năm tới, MTTQ thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động.

Có giải pháp phát huy mạnh mẽ sáng kiến và tinh thần tự quản của nhân dân, hỗ trợ và cùng các tầng lớp nhân dân triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thành phố.

MTTQ thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội và thực hiện tốt việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, phối hợp các tổ chức thành viên cùng các tầng lớp nhân dân thành phố và đồng bào ở nước ngoài phát huy truyền thống yêu nước, yêu hòa bình và đóng góp tích cực vào nhiệm vụ đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân ta và nhân dân các nước trên thế giới, nhất là nhân dân các nước láng giềng...

Trong nhiệm kỳ mới, MTTQ Việt Nam TP. Mỹ Tho phấn đấu hằng năm có 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình, cụ thể góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Trong nhiệm kỳ, MTTQ thành phố huy động các nguồn lực thực hiện chương trình an sinh xã hội trên địa bàn thành phố khoảng 110 tỷ đồng; vận động Quỹ Vì người nghèo khoảng 8,5 tỷ đồng, xây dựng 40 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ vốn cho  hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống; phấn đấu có 1 phường, 1 xã và 20 khu dân cư không còn hộ nghèo; đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được Ủy ban MTTQ thành phố và phường, xã hỗ trợ, tặng quà nhân dịp lễ, tết. Đối với các hộ gia đình khi gặp thiên tai, sự cố đều được Mặt trận hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.

Hằng năm, MTTQ thành phố chủ trì tổ chức ít nhất 3 cuộc giám sát, 2 cuộc hội nghị phản biện xã hội, tham mưu cấp ủy và phối hợp UBND thành phố tổ chức 2 cuộc hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. MTTQ phường, xã chủ trì ít nhất 2 nội dung giám sát và lựa chọn một hình thức phản biện xã hội phù hợp để tổ chức triển khai thực hiện và phối hợp UBND tổ chức 1 cuộc hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa chính quyền với nhân dân.

Trong nhiệm kỳ, MTTQ thành phố hướng dẫn MTTQ phường, xã triển khai để mỗi khu dân cư hình thành ít nhất 1 tổ tự quản tại cộng đồng về vệ sinh môi trường, phòng, chống tội phạm, giúp nhau phát triển kinh tế...

Hằng năm, có 100% cán bộ MTTQ phường, xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố, ấp được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Mặt trận do MTTQ tỉnh và thành phố tổ chức. Có 100% cán bộ Mặt trận từ thành phố đến phường, xã thực hiện tốt việc ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ thông tin trong hoạt động của Mặt trận.

MAI HÀ


 

.
.
.