Thứ Bảy, 11/05/2024, 09:24 (GMT+7)
.

Xã Thanh Hòa: Tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội

Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, nghĩa cử cao đẹp của dân tộc Việt Nam, những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Hòa (TX. Cai Lậy) đã phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng các hoạt động “Vì người nghèo”, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã.  

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Hòa bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Hòa bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Trong nhiệm kỳ (2019 - 2024), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã phối hợp với các hội, đoàn thể xã, ấp vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương, vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 224 triệu đồng.

Việc hỗ trợ nhà ở cho người nghèo là một trong những mục tiêu được MTTQ xã Thanh Hòa đặt lên hàng đầu. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã triển khai, tích cực rà soát, lập danh sách và thẩm định hiện trạng nhà ở, điều kiện kinh tế các hộ nghèo cần hỗ trợ về nhà ở để lập hồ sơ.

Qua đó, đã kịp thời hỗ trợ, chăm lo cho hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, xây dựng và bàn giao 26 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và hộ khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí trên 1,6 tỷ đồng; trong đó kinh phí vận động hỗ trợ trên 824 triệu đồng, phần còn lại do các gia đình đóng góp thêm; vận động 6.607 phần quà tặng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp lễ, tết, tổng giá trị trên 1,8 tỷ đồng.

" Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, MTTQ xã đã và đang góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh, gắn với việc giảm nghèo bền vững; tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam xã tiếp tục công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp trong xã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm lo cho người nghèo”.

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ XÃ THANH HÒA TRẦN HỮU PHƯỚC

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thanh Hòa Trần Hữu Phước cho biết: “Công tác an sinh xã hội, chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ mà Ủy ban MTTQ xã chú trọng phối hợp các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức thực hiện hằng năm. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tấm lòng, tình cảm đối với các hộ kém may mắn. Từ sự động viên, chăm lo, hỗ trợ thiết thực ấy, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn từng bước ổn định cuộc sống, có thêm động lực, điều kiện phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Với các hoạt động thiện nguyện chăm lo cho người nghèo, nhằm tạo thêm động lực, niềm tin, sức mạnh để người nghèo vươn lên trong cuộc sống, Ủy ban MTTQ xã luôn quan tâm, chia sẻ, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo, phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, thể hiện nghĩa cử cao đẹp cùng với Đảng và Nhà nước từng bước thực hiện xã hội hóa công tác giảm nghèo, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đây cũng là một hành động thiết thực nhất, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà Đảng và Nhà nước phát động.

 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Hòa vận động các đơn vị, doanh nghiệp cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Hòa vận động các đơn vị, doanh nghiệp cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên tập hợp, đoàn kết nhân dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), đã huy động sức mạnh tập thể, góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện nhiều mô hình thoát nghèo như: Xây dựng khu vườn tình thương, hỗ trợ vốn, cây con giống…

Từ đó, góp phần làm tốt việc hoàn thành tiêu chí 11 về hộ nghèo trong xây dựng NTM, giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 0,74%.

Để phát huy những kết quả đạt được trong công tác chăm lo cho người nghèo, Ủy ban MTTQ xã Thanh Hòa tiếp tục đổi mới phương thức, tuyên truyền vận động trong cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội đối với công tác chăm lo cho người nghèo.

Bên cạnh đó, có biểu dương, tôn vinh khen thưởng các gương tiên tiến, điển hình trong công tác vì người nghèo, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và huy động nhiều hơn nữa trong các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ, chung tay chăm lo cho người nghèo.

SONG AN

 

.
.
.