Thứ Bảy, 23/07/2022, 10:30 (GMT+7)
.

Tiền Giang cần tập trung 7 dự án giao thông trọng điểm

(ABO) Sau cuộc họp Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) với lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và tình hình triển khai thực hiện một số dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Bộ GTVT và các Ban Quản lý dự án (QLDA) hoàn thành việc triển khai 7 dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu. 

Khẩn trương thi công các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Khẩn trương thi công các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông hiện đang triển khai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang là các dự án có sức lan tỏa lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển hạ tầng GTVT trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của toàn khu vực cũng như của tỉnh Tiền Giang, do vậy cần khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện, sớm đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư. 

Do đó, đối với Dự án Cầu Rạch Miễu 2, tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) còn đang rất chậm, phía Tiền Giang mới bàn giao được 6.340 m2/262.271 m2 (~2,4%); phạm vi bàn giao mặt bằng không liên tục gây khó khăn cho công tác tổ chức thi công. Do vậy các cơ quan, đơn vị cần tập trung nguồn lực, quyết liệt hơn trong công tác phối hợp tổ chức thực hiện công tác GPMB cho dự án nhằm đáp ứng tiến độ đề ra. 

7 dự án công trình giao thông trọng điểm: Dự án cầu Rạch Miễu 2, Dự án Cầu Mỹ Thuận 2, Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Dự án đầu tư xây dựng công trình Quốc lộ 1 đoạn tránh thị trấn Cai Lậy, Dự án mở rộng một số cầu trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Tiền Giang, Dự án đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, Dự án xây dựng công trình Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2). 

Cụ thể là hoàn thành công tác kiểm đếm trong tháng 7-2022; hoàn thiện, trình, duyệt và chi trả trong tháng 8-2022; bàn giao mặt bằng thi công trong tháng 9-2022.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư Tiểu dự án GPMB lập kế hoạch triển khai chi tiết về phương án tổng thể bồi thường GPMB: Đề nghị địa phương xem xét trình, phê duyệt theo địa bàn từng huyện/thành phố để tập trung GPMB trước các điểm găng khống chế thời gian thi công, đặc biệt là phạm vi 2 gói thầu đã khởi công. Đồng thời, sớm hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tổng thể của Tiểu dự án GPMB, trình Bộ GTVT chấp thuận, làm cơ sở kiểm soát chi phí đầu tư và triển khai xử lý các thủ tục phát sinh (nếu có) liên quan đến việc cân đối vốn của dự án. 

Về vốn cho công tác GPMB và tái định cư: Đề nghị địa phương phân khai đăng ký nhu cầu sử dụng vốn trên cơ sở chi phí GPMB đã bố trí trong tổng mức đầu tư được duyệt để triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Giao Ban QLDA Mỹ Thuận tổng hợp, báo cáo Bộ GTVT bố trí vốn, đảm bảo phù hợp theo nhu cầu của địa phương. Bộ GTVT cam kết bố trí đủ vốn GPMB theo quy định để địa phương triển khai công tác GPMB thuận lợi.

Về công tác xây dựng khu tái định cư: Đề nghị chủ đầu tư Tiểu dự án GPMB đẩy nhanh các thủ tục để triển khai xây dựng, sớm đưa khu tái định cư vào sử dụng, phục vụ nhu cầu tái định cư của các hộ dân. Về nguồn kinh phí thực hiện, Bộ GTVT giao Cục Quản lý xây dựng chủ trì, phối hợp cùng Ban QLDA Mỹ Thuận tiếp tục làm việc với chủ đầu tư Tiểu dự án GPMB và các cơ quan liên quan của địa phương để xem xét, nắm bắt cụ thể từng khó khăn vướng mắc, đề xuất phương án xử lý, tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp vượt thẩm quyền.

Còn Dự án Cầu Mỹ Thuận 2, đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm hoàn tất các thủ tục để thực hiện việc di dời, nâng cao tĩnh không đường điện, đảm bảo an toàn công trình trong khai thác đối với 3 đường điện chưa được di dời (gồm 2 đường dây 220 kV và 1 đường dây 500 kV)

Đối với Dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo nhà đầu tư dự án, các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, đánh giá quá trình khai thác vận hành dự án, xử lý những bất cập (nếu có), sớm hoàn thành các hạng mục trạm dừng nghỉ... nhằm đáp ứng yêu cầu, hiệu quả khai thác của tuyến cao tốc.

BOT Cai Lậy duy tu bảo dưỡng trên tuyến quốc lộ 1 nhằm chuẩn bị đưa vào thu phí tuyến tránh Cai Lậy.
BOT Cai Lậy duy tu bảo dưỡng trên tuyến Quốc lộ 1 nhằm chuẩn bị đưa vào thu phí tuyến tránh Cai Lậy.

Dự án Quốc lộ 1 đoạn tránh TX. Cai Lậy, đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các cơ quan liên quan của tỉnh làm việc với nhà đầu tư và Tổng cục Đường bộ Việt Nam về các thủ tục để sớm triển khai thu phí theo kế hoạch (trong đó xác định cụ thể phạm vi, đối tượng miễn giảm phí); xử lý các trường hợp lấn chiếm mặt bằng và lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, công tác 3 phối hợp đảm bảo an ninh trật tự… nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác tuyến tránh.

Dự án Mở rộng một số cầu trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang, đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang hỗ trợ, chỉ đạo giải quyết dứt điểm công tác GPMB tại phần đường đầu cầu Mỹ Đức Tây để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Dự án Đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 769/QĐ-TTg ngày 24-6-2022 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, trong đó Dự án TP2 qua tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp được dự kiến giao cho UBND tỉnh Tiền Giang làm cơ quan chủ quản thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang sớm có văn bản chính thức xác định đơn vị đầu mối tiếp nhận để Ban QLDA Mỹ Thuận bàn giao hồ sơ dự án phục vụ việc triển khai các bước tiếp theo.

Dự án Xây dựng công trình nâng cấp tuyến kinh Chợ Gạo (giai đoạn 2), đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo rà soát, xác định cụ thể số lượng các hộ đủ điều kiện tái định cư và có nhu cầu nhận suất tái định cư tập trung làm cơ sở xác định quy mô các khu tái định cư; sớm hoàn thành việc rà soát chi phí GPMB, chuẩn xác lại các số liệu kinh phí GPMB tăng thêm và phê duyệt điều chỉnh phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ tái định cư (trong đó điều chỉnh, bổ sung phương án tái định cư tập trung làm cơ sở triển khai các thủ tục theo quy định).

Đặc biệt, về vật liệu xây dựng cho các dự án, đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang quan tâm chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát trữ lượng cát đắp nền đường trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ thủ tục cũng như cung cấp nhằm đáp ứng tiến độ thi công các dự án.

HOÀNG LONG

.
.
.