Thứ Hai, 11/03/2013, 12:14 (GMT+7)
.

Triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 8-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, HĐND - UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đóng góp dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ông Trần Kim Trát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lê Văn Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 14 chương, 206 điều; tăng 7 chương và 60 điều so với Luật Đất đai năm 2003.

Tại hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu được hướng dẫn một số nội dung định hướng thảo luận trên tinh thần góp ý toàn bộ các nội dung của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Trong đó, chú trọng và tập trung vào các nội dung về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; về thu hồi đất, giá đất; về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chế độ sử dụng các loại đất và chính sách quản lý, sử dụng đất đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Kết luận hội nghị, ông Lê Văn Hưởng chỉ đạo các ngành liên quan bảo đảm đầy đủ tài liệu, kinh phí, tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đúng theo kế hoạch đã triển khai và yêu cầu các cơ quan, đơn vị tranh thủ làm việc trong các ngày nghỉ để tổng hợp ý kiến báo cáo về tỉnh chậm nhất vào ngày 28-3.

ANH ĐẬU

.
.
.