Thứ Tư, 19/04/2017, 20:28 (GMT+7)
.

Đoàn ĐBQH tỉnh đóng góp ý kiến Dự án Luật Du lịch (sửa đổi)

Sáng ngày 19-4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức đóng góp ý kiến Dự án Luật Du lịch (sửa đổi). Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh liên quan…

Dự án Luật Du lịch (sửa đổi) gồm 9 chương, 83 điều quy định về tài liệu du lịch, sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong kinh doanh du lịch hoặc thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến du lịch và quản lý Nhà nước về du lịch.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại cuộc họp
Đại biểu đóng góp ý kiến tại cuộc họp.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất nhiều nội dung trong dự án Luật Du lịch (sửa đổi), đồng thời đóng góp thêm nhiều ý kiến nhằm làm rõ một số nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản lý Nhà nước về du lịch như:

Tại Khoản 3, Điều 30 quy định điều kiện công nhận đô thị du lịch: Thu nhập từ du lịch chiếm tỷ trọng lớn (30%) trong tổng sản phẩm nội địa của đô thị, đại biểu đề nghị bỏ từ “lớn” và quy định tỷ trọng 30% trong tổng sản phẩm nội địa của đô thị để khỏi ban hành văn bản hướng dẫn và dễ xem xét khi đề nghị công nhận đô thị du lịch. Tại Khoản 2, Điều 18 về phát triển sản phẩm du lịch, đại biểu đề nghị quy định cụ thể chính sách hỗ trợ  phát triển sản phẩm du lịch chủ đạo đối với từng địa phương sao cho phù hợp bởi thực tế từng vùng, từng địa phương có sản phẩm du lịch đặc trưng khác nhau; về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa, đại biểu đề nghị dự án luật quy định cụ thể cơ quan có thẩm quyền cấp là cơ quan nào, để dễ thực hiện khi luật có hiệu lực thi hành...

Ngoài ra, các đại biểu cũng góp ý thêm một số vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch; chính sách đầu tư, hỗ trợ cho phát triển du lịch; công tác quản lý đối với các cơ sở kinh doanh du lịch không tự nguyện đăng ký việc kinh doanh; phát triển sản phẩm du lịch phải gắn với bảo vệ môi trường; chỉnh sửa lại một số điều, khoản có nội dung tương đồng....

 Ông Nguyễn Thanh Hải ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp làm cơ sở báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp tới.

H. THU

.
.
.