Thứ Hai, 08/10/2018, 10:45 (GMT+7)
.
Hội nghị Trung ương 8 khóa XII:

Kỳ vọng các nội dung của Hội nghị sớm đi vào cuộc sống

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm (từ ngày 2 đến 6-10-2018), Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (gọi tắt là Hội nghị Trung ương 8 khóa XII) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và đã thành công tốt đẹp. Cán bộ và nhân dân tỉnh Tiền Giang rất phấn khởi, đặt niềm tin và kỳ vọng các nội dung quan trọng đã được thông qua tại Hội nghị sẽ sớm đi vào cuộc sống, đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững.

CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG HUỲNH NHẬT LÂM: Cán bộ cần có tâm, có tầm để xây dựng đất nước

Qua theo dõi Hội nghị Trung ương 8, tôi rất quan tâm và thống nhất với Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng mà Hội nghị đã tập trung thảo luận.

Bởi thực tế trong thời gian qua, công tác cán bộ có một số khuyết điểm, tồn tại, cần xem xét nghiêm túc, kỹ lưỡng. Công tác quản lý cán bộ còn buông lỏng, chưa kịp thời phát hiện các biểu hiện suy thoái, vi phạm từ khi mới manh nha để kịp thời chấn chỉnh. Tinh thần phê bình và tự phê bình còn hạn chế…

Nguyên nhân của tình trạng này có phải do mất cảnh giác, chưa nhận thức đầy đủ và chưa đánh giá hết tác động của kinh tế thị trường, đặc biệt là tác động đối với cán bộ, đảng viên?

Thời gian qua, những đảng viên cấp cao, thậm chí là Ủy viên Bộ Chính trị cũng mắc sai phạm, vi phạm kỷ luật, đã được Ban Bí thư, Bộ Chính trị nghiêm khắc xử lý.

Do đó, cần phải nhìn thẳng vào thực tế để chỉnh đốn đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tôi rất hy vọng, sau Hội nghị này, tình trạng trên sẽ được giải quyết triệt để và chọn được những cán bộ có tâm, có tầm để xây dựng đất nước.

* PHÓ CHỦ TỊCH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TIỀN GIANG TRẦN ĐỖ LIÊM: Sự phát triển kinh tế hiện nay là bền vững và cân đối

Nước ta có vị trí hết sức thuận lợi là có đường bờ biển nằm ngay trên thương lộ biển vào hàng lớn của thế giới. Thời gian gần đây, công nghệ phát triển nên việc khai thác biển rất thuận tiện và nguồn lợi từ biển rất lớn.

Nhờ có Nghị quyết về Chiến lược biển Việt Nam, có Luật Biển Việt Nam mà chúng ta có cơ sở pháp lý căn bản, đầy đủ để bảo vệ chủ quyền, có chính sách đầu tư để khai thác các nguồn tài nguyên từ biển, góp phần đưa nền kinh tế đất nước phát triển nhanh, đồng bộ, bền vững...

Về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018 - 2019, tôi nhất trí với nhận định của Tổng Bí thư trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị: “Việc Trung ương xem xét, cho ý kiến về vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách năm nay có nhiều nội dung mới, sâu rộng, dài hạn và toàn diện hơn 2 năm trước...”.

Hiệu quả từ kinh tế rất rõ ràng, cụ thể, tác động tích cực đến đời sống nhân dân. Năm 2019, có những tuyến đường cao tốc mới đưa vào hoạt động, nhiều khu tổng hợp, nhà máy đã hình thành và đưa sản phẩm ra thị trường, đội ngũ doanh nhân giỏi… hứa hẹn đất nước có nền kinh tế phát triển mạnh.

* ÔNG TRẦN THANH THÀ, ẤP MỸ AN, XÃ MỸ ĐỨC TÂY, HUYỆN CÁI BÈ: Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Tham gia cách mạng từ năm 1964, trải qua những năm tháng được Đảng trui rèn qua cuộc kháng chiến giành độc lập gian khổ, tôi luôn tin tưởng mọi quyết sách, chủ trương, quy định mà Đảng đã đề ra, trong đó có chủ trương, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, thực tế thời gian gần đây, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực hiện tốt vai trò nêu gương, nói không đi đôi với làm, thích hưởng thụ...,  dẫn đến tham ô, tham nhũng, gây mất niềm tin của nhân dân, là điều hết sức đau lòng.

Tôi kỳ vọng và tin tưởng, tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, để nhanh chóng khắc phục tình trạng nêu trên. Cán bộ càng cao thì càng phải đi đầu thực hiện các nội dung, yêu cầu của Quy định về trách nhiệm nêu gương.

P. MAI - C. THẮNG

.
.
.