Thứ Hai, 30/12/2019, 08:56 (GMT+7)
.

Tạo chuyển biến rõ nét trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (*)

Người dân vận chuyển lúa ra bờ kinh để chờ thương lái đến mua.                                                                                                                                    Ảnh: NGUYỄN SỰ
Người dân vận chuyển lúa ra bờ kinh để chờ thương lái đến mua. Ảnh: NGUYỄN SỰ

Sáng 26-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư về thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang có bài phát biểu quan trọng. Báo Ấp Bắc trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu.

Qua một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư về thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu, tham luận của đại diện các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương đã làm rõ thêm những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân thời gian qua; các ý kiến đề xuất, kiến nghị rất thiết thực, giúp các cấp ủy, chính quyền, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh có cơ sở để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

 


Thưa các đồng chí,

Đảng và Nhà nước ta luôn đánh giá cao vai trò của giai cấp nông dân - giai cấp chiếm số đông trong xã hội và gắn bó lâu đời với cội nguồn của dân tộc, có nhiều công lao đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đây là lực lượng luôn quan tâm, chăm lo phát triển nông nghiệp, cải thiện đời sống nhân dân và diện mạo nông thôn. Đến nay, cùng với sự trưởng thành của tổ chức Hội Nông dân các cấp, các hoạt động và phong trào do Hội phát động ngày càng đạt hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) của đất nước, của mỗi địa phương trong xu thế hội nhập và phát triển.

Ở tỉnh ta, nông dân chiếm trên 70% dân số, trên 65% lực lượng lao động, nông dân Tiền Giang từng bước tỏ rõ tiềm năng, sức sáng tạo của mình qua các phong trào hành động cách mạng, với nhiều hoạt động thiết thực, đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, như xóa khó, giảm nghèo; thực hiện và nhân rộng các mô hình sản xuất - kinh doanh (SX-KD) giỏi; hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học - kỹ thuật (KH-KT) giúp nông dân phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Bên cạnh đó, Hội Nông dân còn phát huy tốt truyền thống t­ương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, luôn tạo điều kiện thuận lợi để nông dân tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương.

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương đề ra nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư về thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”; Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020” đạt nhiều kết quả đáng kể. Với vai trò là chủ thể quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Nông dân đã chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, địa phương vận động hội viên nông dân phát huy nội lực, tham gia tu sửa, xây dựng công trình phúc lợi xã hội, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng tuyến đường “Nông dân tự quản”; tích cực hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường nông thôn...; qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc phối hợp, tạo điều kiện để phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; xây dựng giai cấp nông dân thời kỳ CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn. Đến thời điểm này, tỉnh ta đã ra mắt được 92/144 xã nông thôn mới, TP. Mỹ Tho hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; chuẩn bị hoàn thành các tiêu chí còn lại để ra mắt 2 huyện nông thôn mới Gò Công Đông và Chợ Gạo vào năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi bước đầu Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết 04 ngày 13-7-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.

Có thể nói, giai cấp nông dân, cùng Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã đồng tâm, hiệp lực vượt qua khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, áp dụng các thành tựu KH-KT vào sản xuất nông nghiệp; linh hoạt trong chuyển đổi cơ cấu chủng loại cây trồng, vật nuôi phù hợp, đạt hiệu quả trong SX-KD, đáp ứng nhu cầu của xã hội, nâng cao sức cạnh tranh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó, càng khẳng định vị thế, vai trò to lớn của giai cấp nông dân trong sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn. Những kết quả đạt được đã cho thấy các phong trào của Hội ngày càng đi vào chiều sâu, có ý nghĩa thiết thực, được đông đảo nông dân ủng hộ và tham gia vào tổ chức Hội ngày càng đông; ý thức chính trị, làm chủ của nông dân được nâng lên. Phần lớn nông dân tích cực làm tròn nghĩa vụ của mình đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, niềm tin của nông dân đối với Đảng, Nhà nước, tổ chức Hội không ngừng được nâng lên.

Thưa các đồng chí,

Qua 10 năm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư, với sự năng động, sáng tạo của các thành viên Ban Chỉ đạo; của các cấp Hội Nông dân và giai cấp nông dân đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng; đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; là nơi phát huy cao nhất tính sáng tạo, cải tiến kỹ thuật của nông dân, nơi chuyển giao và áp dụng tích cực các tiến bộ KH-KT, công nghệ tiên tiến vào SX-KD, nhằm khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, từng địa phương, tạo bước chuyển đổi quan trọng về cơ cấu sản xuất nông - ngư nghiệp và kinh tế nông thôn; góp phần hình thành một nền kinh tế sản xuất hàng hóa; xây dựng cơ sở hạ tầng và ổn định trật tự xã hội ở nông thôn; đồng thời, tác động tích cực việc xây dựng, củng cố tổ chức Hội Nông dân vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Có được diện mạo nông thôn mới như hôm nay là nhờ có sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các cấp, các ngành, các địa phương, của Thường trực Ban Chỉ đạo Kết luận 61, của Hội Nông dân và giai cấp nông dân tỉnh nhà đã tạo sự chuyển biến rõ nét trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương và chúc mừng những kết quả của tổ chức Hội Nông dân và giai cấp nông dân đã đạt được; ghi nhận những đóng góp của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã quan tâm, lãnh đạo, tạo điều kiện, cùng chia sẻ trách nhiệm với Hội Nông dân trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; xin chúc mừng 12 tập thể và 10 cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong hội nghị hôm nay.

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế của các cấp Hội Nông dân thời gian qua, đó là: Chưa khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân; chưa gắn chặt với chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; việc nắm bắt diễn biến tâm tư, nguyện vọng của hội viên, của nông dân có lúc, có nơi chưa kịp thời, từ đó việc đề xuất với cấp ủy, chính quyền, các ngành có liên quan giải quyết những vấn đề bức xúc trong nông dân còn chậm; công tác tư vấn, dạy nghề cho nông dân thực hiện còn thụ động, lúng túng; một số phong trào còn mang tính hình thức, thiếu sức hấp dẫn, hiệu quả về mặt KT-XH chưa cao. Việc tham gia giám sát, phản biện xã hội có nơi chưa được chú trọng; vai trò đóng góp của tổ chức Hội Nông dân chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương; chưa thể hiện rõ nét vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích kinh tế cho người dân nông thôn; sự tham gia vào các chương trình phát triển KT-XH, lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn hạn chế... Mặt khác, chúng ta đều biết, thế giới và trong nước đang bước vào giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 với nhiều cơ hội mới nhưng thách thức cũng không nhỏ. Vấn đề đặt ra là, người nông dân cần có những thay đổi gì trong tư duy và hành động; có yêu cầu gì cho việc hoạch định và thực thi chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của cả nước và của tỉnh Tiền Giang chúng ta, để có thể đủ sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Hội Nông dân, các ngành chức năng và các đồng chí cũng cần suy nghĩ thêm vấn đề này.

Thưa các đồng chí,

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Do đó, để phát huy những kết quả đạt được, sớm khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế, trong thời gian tới, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, các cấp Hội Nông dân cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trước nhất, sau khi Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án thực hiện Kết luận 61 về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” sẽ có định hướng nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo. Đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 của tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, các ngành có liên quan cần phối hợp và khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy các công việc cụ thể theo chỉ đạo của Trung ương, gắn với tình hình thực tế của địa phương để sớm triển khai thực hiện nhằm đạt kết quả tốt nhất.

Thứ hai, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 59 ngày 15-12-2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động 20 của Tỉnh ủy về thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”; Kế hoạch 201 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020.

Thứ ba, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã nêu rõ: “Nâng cao trình độ giác ngộ của giai cấp nông dân, tạo điều kiện để nông dân tham gia đóng góp và hưởng lợi nhiều hơn trong quá trình CNH-HĐH đất nước. Hỗ trợ, khuyến khích nông dân học nghề, chuyển dịch cơ cấu lao động, tiếp nhận và áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân chuyển sang làm công nghiệp và dịch vụ. Nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư nông thôn; thực hiện có hiệu quả, bền vững công cuộc xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp”; Xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh, giàu đẹp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân”. Do đó, Hội Nông dân cần phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ tư vấn, dạy nghề cho nông dân; liên kết nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học, Nhà nước xây dựng các mô hình kinh tế theo chuỗi giá trị; tiếp tục nghiên cứu sâu hơn các quy luật chung của nền kinh tế thị trường và những tác động không nhỏ của các yếu tố môi trường, thiên nhiên, tình hình biến đổi khí hậu để định hướng sản xuất nông - ngư nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn đúng hướng và đồng bộ; chủ động nâng cao trình độ dân trí và các điều kiện sản xuất để nông dân sẵn sàng tham gia hội nhập nền kinh tế khu vực và quốc tế.

Thứ tư, với xu thế hội nhập và phát triển trong giai đoạn hiện nay, các cấp Hội Nông dân cần phát huy vai trò, tiềm năng và sức sáng tạo của giai cấp nông dân; phải tích cực vận động, tập hợp nông dân tham gia các hình thức kinh tế hợp tác, thành lập các mô hình hợp tác xã kiểu mới, hoạt động với bước đi phù hợp, theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, cùng có lợi, góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất theo cơ chế thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế hộ, kinh tế hợp tác và hợp tác xã ở nông thôn, nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; khuyến khích, phát huy và nhân rộng các mô hình, các nhân tố điển hình làm kinh tế giỏi để nông dân học tập, chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu áp dụng khắp các địa phương trong tỉnh.

Thứ năm, tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo xây dựng nông thôn mới đến năm 2020; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X; đặc biệt, quan tâm hỗ trợ huyện Gò Công Đông và huyện Chợ Gạo ra mắt huyện nông thôn mới vào năm 2020; đẩy mạnh sự đa dạng trong cơ cấu ngành, nghề nông thôn, sản xuất hàng hóa đa ngành, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, tạo điều kiện cho người nông dân làm giàu chính đáng; đoàn kết, giúp nhau xóa khó, giảm nghèo thật sự hiệu quả, bền vững. Lúc sinh thời, Bác Hồ hết sức quan tâm đến vấn đề nông dân, coi trọng lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn. Người thường nói: “Nhà nông là chiến sĩ” làm cho “người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm...”.

Thứ sáu, huy động mọi nguồn lực để cùng hỗ trợ về vốn, giống cây trồng, vật nuôi, chuyển giao tiến bộ KH-KT và công nghệ mới cho nông dân áp dụng vào sản xuất phù hợp với Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh; xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng KT-XH ở nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, giúp cho diện mạo nông thôn chuyển biến theo hướng đi dần đến trình độ văn minh, hiện đại. Chính quyền các cấp, các ngành có liên quan, MTTQ và các đoàn thể cần thể hiện trách nhiệm cao hơn nữa trong việc phối hợp với Hội Nông dân vận động đẩy nhanh tiến trình
CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn. Mặt khác, cần có chương trình liên tịch cụ thể để hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Hội Nông dân và phong trào nông dân phát huy được khả năng, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.

Thứ bảy, thực hiện tốt hơn nữa việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi phù hợp với đặc điểm tự nhiên, thổ nhưỡng của từng vùng; đáp ứng được nhu cầu thị trường xuất khẩu; khôi phục và phát triển các ngành, nghề truyền thống, gắn với chuyển đổi cơ cấu lao động và giải quyết việc làm ngay trên địa bàn nông thôn; quy hoạch, phát triển nông nghiệp và nông thôn phù hợp với quy hoạch tổng thể chung của tỉnh. Phải nắm bắt những lợi thế về tự nhiên, về cảnh quan, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp trang trại, công viên cây ăn trái gắn với tham quan, du lịch trên cơ sở lợi thế kinh tế và tiềm năng phát triển từng vùng của tỉnh. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các ngành khoa học, giáo dục, văn hóa - xã hội, Hội Nông dân cần hướng mạnh về cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ và khả năng của mình để hướng dẫn, hỗ trợ cho từng địa phương phát triển kinh tế, nông nghiệp, nông thôn.

Thứ tám, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước; Hội Nông dân cần phải thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác vận động, hòa giải ở cơ sở nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ khiếu nại, tố cáo có liên quan đến nông dân như: Tranh chấp đất đai, tài sản; khiếu kiện về đền bù, giải tỏa gắn với tuyên truyền, giáo dục cho nông dân thông, hiểu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để an tâm SX-KD, không vi phạm pháp luật, luôn nêu cao tinh thần yêu nước; đề cao cảnh giác trước những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; sáng suốt nhận ra ý đồ của những phần tử phản động để không bị lợi dụng, kích động, lôi kéo tụ tập đông người, khiếu kiện gây mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến đời sống, SX-KD.

Thứ chín, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động sát hợp với nhu cầu và lợi ích của hội viên. Tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội; chủ động góp ý với cấp ủy, chính quyền trong xây dựng nông thôn mới, chăm lo phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nghiên cứu khai thác triệt để lợi thế của Trung tâm Dạy nghề, tránh lãng phí cơ sở vật chất đã được đầu tư; phát huy hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân, tổ chức quản lý, điều hành đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, kiên quyết không để xảy ra sai phạm về tài chính; vận động các tổ chức, các doanh nghiệp hỗ trợ, bổ sung thêm nguồn quỹ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Hơn ai hết, Hội Nông dân là nhà tổ chức các phong trào, vì vậy cần phải có định hướng, động viên, khuyến khích và hỗ trợ để nông dân tin tưởng thi đua phát triển sản xuất vì một nền nông nghiệp Xanh - Sạch - Hiện đại; tăng cường vận động nông dân tham gia phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, ấp, xã văn hóa; các cuộc vận động xã hội - từ thiện; xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong xã hội; xây dựng lối sống lành mạnh, tình làng nghĩa xóm, bảo vệ thuần phong mỹ tục, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn; tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Nhân dịp năm mới sắp đến - năm 2020 và mừng Xuân Canh Tý, kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, năm mới -thắng lợi mới!

(*) Tựa bài phát biểu do Báo Ấp Bắc đặt.

* NGUYỄN VĂN DANH
Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang

 

.
.
.