Thứ Ba, 13/10/2020, 16:11 (GMT+7)
.

Khắp nơi hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI

 (ABO) Cùng hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tất cả các tuyến đường từ huyện đến xã, từ nhà đến phố đều được trang hoàng rực rỡ; cùng với các hoạt động tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đều đã sẵn sàng.

* Trưng bày các thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội... tại Trung tâm Hội nghị tỉnh:

Các tuyến đường từ huyện đến xã, từ nhà đến phố đều được trang hoàng rực rỡ:

Huyện Gò Công Tây.
Huyện Gò Công Tây.
Huyện Gò Công Đông.
Huyện Gò Công Đông.
Thành phố Mỹ Tho.
TP. Mỹ Tho.

TUẤN LÂM

.
.
.