Thứ Hai, 05/04/2021, 19:58 (GMT+7)
.

Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung, khóa B46

(ABO) Ngày 5-4, Trường Chính trị Tiền Giang tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung, khóa B46, năm học 2021 - 2022.
 
Quang cảnh lễ khai giảng.
Quang cảnh Lễ khai giảng.
 
Tham gia lớp học có 82 học viên đang công tác tại các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thành, thị. Các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân; tình hình, nhiệm vụ của địa phương. 
   
Thông qua khóa học này, các học viên sẽ vận dụng những kiến thức được học vào thực tế giải quyết công việc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị.
P. M
.
.
.