Thứ Bảy, 11/09/2021, 20:41 (GMT+7)
.

Xã Song Bình: Đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Những năm qua, Đảng bộ xã Song Bình (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) có nhiều giải pháp đổi mới về nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nhờ đoàn kết, Ðảng bộ xã Song Bình đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Kết quả, Ðảng bộ xã được công nhận trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2016 - 2020); Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tuyên dương có thành tích qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Đảng bộ xã Song Bình vì có thành tích qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (ảnh chụp trước khi bùng phát dịch).
Lãnh đạo Tỉnh ủy Tiền Giang trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Đảng bộ xã Song Bình vì có thành tích qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (ảnh chụp trước khi bùng phát dịch Covid-19).

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Bí thư Đảng ủy xã Song Bình Nguyễn Văn Thưởng cho biết, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ xã Song Bình luôn xác định “kim chỉ nam” xuyên suốt cho mọi hành động là: Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thực sự trong sạch, vững mạnh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy và trong nhân dân; phát huy dân chủ gắn với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, kỷ cương xã hội. Đảng ủy xã phân công Ủy viên BCH sinh hoạt tại chi bộ trực thuộc.

Với quyết tâm xây dựng Đảng toàn diện trên tất cả các mặt, Đảng bộ xã đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng; Quy định 47 của BCH Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Quy định 101 của Ban Bí thư, Quy định 08 của BCH Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

“Những nhiệm vụ đó được xem là trọng tâm, xuyên suốt cả nhiệm kỳ, là động lực phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Việc đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên và chi bộ hằng năm được thực hiện nghiêm túc, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng” - đồng chí Nguyễn Văn Thưởng cho biết thêm.

Đồng thời, Đảng bộ xã Song Bình luôn chú trọng đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, bảo đảm tính toàn diện, trọng tâm, trọng điểm; tập trung giải quyết các việc khó, mặt yếu và những vấn đề mới nảy sinh; thực hiện tốt chế độ tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Đảng bộ xã đề cao tính sáng tạo và tổ chức thực hiện nghị quyết của các tổ chức, cá nhân, phát huy sức mạnh nội lực của nhân dân để xây dựng nông thôn mới nâng cao. Từ đó, hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả, gắn quyền lợi đi đôi với trách nhiệm của đoàn viên, hội viên trong thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của xã. Hoạt động của chính quyền đã có nhiều đổi mới, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân được gắn bó mật thiết; sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng được tăng cường; lòng tin, mối quan hệ “máu thịt” giữa nhân dân đối với Đảng được củng cố.

HOÀN THÀNH NHIỀU MỤC TIÊU QUAN TRỌNG

Kết quả nổi bật trong 5 năm qua là hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; lãnh đạo chuyên đối cơ cấu cây trồng đúng hướng, nhất là phát triển cây bưởi da xanh và cây thanh long theo hướng chuyên canh, tập trung. Kinh tế - xã hội liên tục phát triển; an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; đời sống nhân dân được nâng lên. Các tổ chức trong hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn và phát huy tốt vai trò nòng cốt trong các phong trào ở cơ sở.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ qua, thu ngân sách đạt 5,877 tỷ đồng, đạt 163,25%. Về sản xuất nông nghiệp, là một trong những xã nằm trong vùng Dự án Phát triển thanh long của huyện, trong nhiệm kỳ, xã Song Bình đã phát triển mới 112 ha (đạt 121% so với nghị quyết). Đây là chủ trương đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo nông dân chuyển đổi cây trồng, tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Trong nhiệm kỳ tới, xã tiếp tục trồng mới 90 ha, chủ yếu trên vườn dừa đã già cỗi kém hiệu quả và diện tích đất trồng lúa xen lẫn vườn cây ăn trái; đồng thời, giữ vững diện tích bưởi da xanh 222 ha, dừa Mã Lai 319 ha.

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Song Bình đã làm tốt công tác thủy lợi, vận động nhân dân đào ao trữ ngọt trong vườn cây ăn trái, chủ động phòng, chống hạn mặn, xem đây là việc làm thường xuyên, lâu dài để ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo sản xuất ổn định. Chăn nuôi được xác định là thế mạnh và cũng là khâu mũi nhọn trong phát triển kinh tế của xã. Trong đó, xã tập trung cao nhất là con bò, con gia cầm và phục hồi đàn heo sau dịch tả châu Phi theo hướng trang trại, khuyến khích nhân dân liên kết từ khâu sản xuất đến đến tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND xã Song Bình Phạm Việt Trung cho biết: “Nhiệm kỳ qua, được cấp trên quan tâm đầu tư về hạ tầng giao thông điện, đường, trường, trạm, các thiết chế văn hóa trên địa bàn xã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Việc triển khai thực hiện các công trình, dự án từ nguồn ngân sách nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã. Tổng nguồn vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước là 175 tỷ, trong đó vốn nhân dân tự nguyện đóng góp là 2,5 tỷ đồng. Về hệ thống kết cấu hạ tầng, Đảng ủy đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển nông thôn, nhất là giao thông, thủy lợi, chợ và các công trình phúc lợi xã hội…”.

ĐƯA NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xã đạt nông thôn mới nâng cao”, Đảng bộ xã Song Bình đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Theo đó, xã tiếp tục đầu tư nâng cơ sở hạ tầng kỹ thuật góp phần tăng trưởng kinh tế trên cơ sở xác định kinh tế của xã vẫn là sản xuất nông nghiệp kết hợp với phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Trong đó, xã tập trung vận động nhân dân phát triển vùng sản xuất chuyên canh bưởi da xanh, thanh long...

Đồng thời, tiếp tục phát huy tính năng động sáng tạo của cán bộ, công chức; tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường và chủ động ứng phó những tác động của biến đổi khí hậu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Song Bình tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, Đảng bộ xã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đề cao trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm công tác cán bộ, có kế hoạch xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và xem đây là khâu đột phá của nhiệm kỳ.

LÊ PHƯƠNG

.
.
.