Thứ Năm, 02/02/2023, 09:21 (GMT+7)
.

Tiền Giang chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023

(ABO) Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị ngày 27-1-2023 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang vừa ký công văn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Triển khai ngay từ đầu năm chương trình, kế hoạch công tác năm 2023, giao rõ nhiệm vụ cho từng tổ chức, đơn vị trực thuộc, cá nhân theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành”. Xây dựng đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu. Tiếp tục duy trì và nâng cao quyết tâm chính trị, tinh thần vượt khó, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong hành động. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, chủ động tham mưu, giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, nhất là giờ giấc làm việc. Tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau Tết, nhất là những việc còn tồn đọng hoặc chậm trễ tiến độ do nghỉ Tết, những công việc, thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân. Không tổ chức du xuân, liên hoan làm ảnh hưởng thời gian và hiệu quả làm việc.

2. Khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ, Nghị quyết 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết 37 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Thực hiện hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của từng ngành, địa phương.

3. Tập trung triển khai có hiệu quả, đảm bảo tiến độ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 2 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

4. Tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao thứ hạng các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI), Chỉ số đánh giá phòng, chống tham nhũng (PACA).

5. Đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023, nhất là các dự án vốn Trung ương, các dự án trọng điểm của tỉnh. Kiểm tra, rà soát từng dự án theo danh mục, dự án phải đáp ứng điều kiện bố trí vốn. Khẩn trương hoàn thành thủ tục đối với các dự án mới để khởi công trong mùa khô; phấn đấu giữ vững vị trí trong tốp đầu cả nước về tiến độ giải ngân đầu tư công. Tăng cường huy động nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách cho mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, văn hóa - xã hội. Tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng và hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, xây dựng để khởi công dự án thành phần 2 thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 vào tháng 6-2023.

6. Tập trung triển khai công tác chuyển đổi số theo Nghị quyết 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch 370 của UBND tỉnh và Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); nâng cao tỷ lệ và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4).

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể huy động đoàn viên, hội viên và nhân dân chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra năm 2023.

Ngoài nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ 25 nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao Bộ, ngành Trung ương để phối hợp, vận dụng trong điều hành, giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.  

P.V

 

.
.
.