Thứ Bảy, 23/12/2023, 14:56 (GMT+7)
.

Đảng ủy xã Long Bình: Hiệu quả từ mô hình học tập và làm theo Bác

Thời gian qua, Đảng ủy xã Long Bình (huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) là một trong những đơn vị điển hình trong triển khai thực hiện Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị” và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

MỖI TỔ MỘT MÔ HÌNH

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy Gò Công Tây về thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023, Đảng ủy xã Long Bình đã lãnh đạo ban hành các văn bản và tổ chức triển khai trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã, các chi bộ trực được 65 cuộc có 1.252 người dự nhằm quán triệt, giáo dục đảng viên nâng cao nhận thức và xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc và trách nhiệm thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy xã Long Bình tổ chức Hội nghị triển khai mô hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề 2023 (nguồn: Đảng ủy xã Long Bình).
Đảng ủy xã Long Bình tổ chức Hội nghị triển khai mô hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề 2023 (nguồn: Đảng ủy xã Long Bình).

Để việc học tập và làm theo Bác đạt được kết quả tốt, Đảng ủy xã đã chủ động nghiên cứu, khảo sát thực tiễn địa phương, ban hành Kế hoạch 58 ngày 22-5-2023 về xây dựng mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, được cụ thể hóa bằng việc xây dựng mô hình “Nâng cao sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” (gọi tắt là Mô hình học tập và làm theo Bác năm 2023).

Ngay khi Mô hình học tập và làm theo Bác năm 2023 được triển khai thực hiện, Đảng ủy xã đã tổ chức hội nghị gặp gỡ nguyên cán bộ lãnh đạo, quản lý để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị về chuyển biến tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, cùng những khó khăn, vướng mắc.

Thông qua đó, Đảng ủy xã tiến hành xây dựng kế hoạch và chỉ đạo đưa nội dung thực hiện Mô hình học tập và làm theo Bác năm 2023 lồng ghép vào kế hoạch hằng tháng, hằng quý, nhất là trong các cuộc họp sinh hoạt chi bộ và đã trở thành một trong những yêu cầu trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị tại xã.

Theo kế hoạch, Mô hình học tập và làm theo Bác năm 2023 được triển khai, sắp xếp theo 3 chủ đề mang tính trọng tâm trong học tập và làm theo Bác; giao cho 3 tổ thực hiện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng.

Cụ thể là, Khối vận xã có chủ đề “Tự chủ, năng động, sáng tạo và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động”; Khối chính quyền (UBND xã) có chủ đề về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi đạo đức công vụ, tác phong làm việc nơi công sở trong mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và Tổ cơ sở đảng với chủ đề “Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị”.

Đảng ủy xã đã duy trì họp tổ hằng tháng và tổ chức họp được 15 cuộc, với 519 lượt đồng chí tham dự để kịp thời báo cáo những việc đã làm được cùng những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đáng ghi nhận là trong năm 2023, các tổ đều thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch. Điển hình, Khối vận xã đã cụ thể hóa chủ đề bằng việc tổ chức ra mắt mô hình “Tổ nhân dân tự quản - Phát triển toàn diện” với gần 100% hộ dân tại Tổ nhân dân tự quản số 5 ấp Quới An tham gia; đồng thời, nhân rộng ra các tổ nhân dân tự quản trên địa bàn của ấp và toàn xã Long Bình.

Đó là nền tảng vững chắc trong phát huy dân chủ, tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân; qua đó phát huy tinh thần, ý thức tự quản của người dân để quản lý địa bàn, khu dân cư, xây dựng tổ nhân dân tự quản vững mạnh toàn diện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bí thư Chi bộ ấp Quới An Nguyễn Hạnh Phước cho biết: Việc thực hiện mô hình “Tổ nhân dân tự quản - Phát triển toàn diện” đã củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thành viên trong tổ, bám sát cơ sở để thấu hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng các hộ dân trong ấp Quới An, nhất là đề cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái thể hiện “tình làng nghĩa xóm”. Do đó, phong trào phát động đã được đông đảo người dân nhiệt tình hưởng ứng.

Trong thời gian tới, Chi bộ ấp Quới An sẽ tiếp tục phát huy và nhân rộng mô hình ở các tổ nhân dân tự quản còn lại của ấp Quới An, góp phần vào sự thành công chung trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ Mô hình học tập và làm theo Bác năm 2023 của Đảng ủy xã Long Bình…

TIẾP TỤC DUY TRÌ VÀ PHÁT HUY

Việc triển khai thực hiện Mô hình học tập và làm theo Bác năm 2023 của Đảng ủy xã Long Bình đã tạo được sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhận thức, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác được nâng lên rõ rệt.

Khối Vận xã Long Bình khảo sát, nắm thông tin tại Tổ nhân dân tự quản số 05 ấp Quới An (nguồn: Đảng ủy xã Long Bình).
Khối Vận xã Long Bình khảo sát, nắm thông tin tại Tổ nhân dân tự quản số 05 ấp Quới An (nguồn: Đảng ủy xã Long Bình).

Đồng thời, ý thức cộng đồng, tăng cường khối đoàn kết, củng cố niềm tin trong nhân dân ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng nông thôn mới; giữ vững ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được phát huy, qua việc gần dân, sát dân, sâu sát cơ sở và công tác lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm được thể hiện cụ thể và rõ nét theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Đảng ủy xã Long Bình Nguyễn Thị Kim Ngọc cho biết, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đã tạo thành thói quen, là động lực phấn đấu của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị. Đối với Đảng ủy xã Long Bình khi thực hiện mô hình này là phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình thực hiện mô hình, Đảng ủy xã Long Bình cũng đã đưa ra các giải pháp cụ thể, hiệu quả khắc phục những hạn chế, khó khăn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một vài chi bộ chưa được chú trọng thường xuyên; nội dung chưa đa dạng, phong phú; việc thực hiện quy chế làm việc, sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị vẫn còn hạn chế; trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên chưa được phát huy…

Đồng thời, đề ra những chủ đề, nội dung phù hợp với từng khối và từng lĩnh vực và cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động; phát huy tinh thần, ý thức tự quản của người dân để quản lý địa bàn, khu dân cư, xây dựng tổ nhân dân tự quản vững mạnh toàn diện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngọc cho biết, Đảng ủy xã Long Bình tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn xã về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để đưa việc học và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của từng nơi, cơ quan, đơn vị.

Từ đó, xã phát hiện và nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay để tạo động lực, tiếp tục lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo Bác trong thời gian tới.

LÊ NGUYÊN

.
.
.