Thứ Sáu, 28/04/2017, 08:10 (GMT+7)
.

Hội nghị Phát triển Kinh tế-Đô thị 3 vùng lần thứ I

Sáng 27-4, tại huyện Chợ Gạo, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Phát triển Kinh tế - Đô thị 3 vùng lần thứ I tại Vùng Trung tâm. Tham dự hội nghị, có ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - đô thị 3 vùng của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (gọi tắt Nghị quyết 10-NQ/TU).

Hội nghị Phát triển Kinh tế - Đô thị 3 vùng lần thứ 1 tại vùng trung tâm diễn ra ở huyện Chợ Gạo.
Hội nghị Phát triển Kinh tế - Đô thị 3 vùng lần thứ I tại Vùng Trung tâm diễn ra ở huyện Chợ Gạo.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của lãnh đạo các địa phương trong Vùng Trung tâm; lãnh đạo các sở, ngành đã sát với thực tế, nhu cầu của phát triển vùng. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND nhấn mạnh, nền tảng cở sở thực hiện thắng lợi Nghị quyết 10-NQ/TU của Tỉnh ủy vẫn là từ các huyện, thành, thị. Trong đó, quan hệ các huyện, thành, thị là quan hệ chính. Từ đó, thiết lập quan hệ của cấp vùng. Lãnh đạo của các địa phương trong nội vùng sẽ phối hợp với nhau, để cùng bàn bạc thực hiện từng công việc cụ thể. Còn liên kết ngoài vùng sẽ là trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU...

Lãnh đạo huyện Gò Công Đông phát biểu tại Hội nghị Phát triển Kinh tế - Đô thị 3 vùng lần thứ 1 tại vùng phía Đông ở huyện Gò Công Đông.
Lãnh đạo huyện Gò Công Đông phát biểu tại Hội nghị Phát triển Kinh tế - Đô thị 3 vùng lần thứ I tại Vùng phía Đông ở huyện Gò Công Đông.

* Chiều cùng ngày, tại huyện Gò Công Đông cũng đã diễn ra Hội nghị Phát triển Kinh tế - Đô thị 3 vùng lần thứ I tại Vùng phía Đông. Tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đã định hướng phát triển cho từng địa phương trong vùng và đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển liên kết vùng. Bên cạnh đó, ông Lê Văn Hưởng cho biết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU sẽ được UBND tỉnh ban hành vào cuối tháng 5-2017.

ông Nguyễn Hùng Vỹ, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu ý kiến tại Hội nghị Phát triển Kinh tế - Đô thị 3 vùng lần thứ 1 tại vùng phía Đông ở huyện Gò Công Đông.
Ông Nguyễn Hùng Vỹ, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu ý kiến tại Hội nghị Phát triển Kinh tế - Đô thị 3 vùng lần thứ I tại vùng phía Đông ở huyện Gò Công Đông.

Riêng mỗi vùng sẽ có một tiểu chương trình hành động nằm trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU của UBND tỉnh. Mỗi huyện, thành, thị trong các vùng sẽ phải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU cũng như Chương trình hành động Nghị quyết này của UBND tỉnh. Các cấp ủy cần phải đưa cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai thưc hiện Nghị quyết 10-NQ/TU. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao cho Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư xây dựng quy chế điều hành thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU.

HỮU NGHỊ

.
.
.