Thứ Tư, 11/12/2019, 10:32 (GMT+7)
.
BỘ CÔNG THƯƠNG TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TIỀN GIANG:

Về việc tăng giá điện, giá xăng, dầu

Tại cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Tiền Giang sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, cử tri xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông phản ánh: Thời gian qua, giá điện, xăng, dầu không ổn định, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân, nhất là người dân nghèo ở nông thôn. Kiến nghị Bộ Công thương có giải pháp hiệu quả hơn để ổn định giá các mặt hàng trên trong thời gian tới.

Bộ Công thương đã có Công văn 6737 trả lời phản ánh, kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tiền Giang trích ý kiến trả lời của Bộ Công thương về nội dung này, cụ thể như sau:

Về biện pháp ổn định giá xăng, dầu

Những tháng đầu năm 2019, giá thành sản phẩm xăng, dầu thế giới có xu hướng tăng. Tuy nhiên, với mục tiêu điều hành giá xăng, dầu trong nước theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, đảm bảo giá bán xăng dầu trong nước phản ánh xu hướng giá thành phẩm xăng, dầu thế giới, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô...

Thời gian tới, Bộ Công thương sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá xăng, dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá thành phẩm xăng, dầu thế giới, hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước; sử dụng hợp lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, bảo đảm cho việc bình ổn thị trường theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo điều hành giá, góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát CPI bình quân năm 2019 ở mức từ 3,3% - 3,9% theo kịch bản điều hành giá đã đặt ra từ đầu năm, góp phần hỗ trợ sản xuất, kinh doanh (SX-KD) của các doanh nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân.

Về ổn định giá điện

Nhằm phát triển năng lượng bền vững, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của doanh nghiệp và người dân, đảm bảo tạo môi trường cạnh tranh và nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành Điện thì giá bán điện cần phản ánh được các chi phí SX-KD điện, cũng như đảm bảo các đơn vị Điện lực có lợi nhuận hợp lý, đảm bảo các chỉ tiêu tài chính đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tài chính cho vay vốn, từ đó tái đầu tư phát triển và khuyến khích các thành phần kinh tế khác đầu tư phát triển nguồn và lưới điện.

Thực hiện mục tiêu trên, việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân đã, đang và sẽ tiếp tục được thực hiện theo cơ chế thị trường trong phạm vi khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân theo Quyết định 34 của Thủ tướng Chính phủ và cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân quy định tại Quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ. Để ổn định giá bán điện, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, thời điểm điều chỉnh và lượng điều chỉnh sẽ được xem xét, căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội của từng thời kỳ.
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, UBND,  Ủy ban MTTQ xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông thông báo kết quả trả lời ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri của Bộ Công thương để cử tri của địa phương mình được biết.

.
.
.