Chủ Nhật, 07/06/2020, 21:44 (GMT+7)
.

Tuyến kinh Mỹ Long - Bà Kỳ lưu thông trở lại bình thường

(ABO) Sau thời gian đầu tư để ngăn mặn, đập thép trên kinh Mỹ Long - Bà Kỳ (thuộc địa phận huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) đã được tháo dỡ, các phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

Theo Sở Giao thông Vận tải, thực hiện đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2023/SNN&PTNT-KHTC ngày 2-6-2020 về việc thời gian tháo dỡ công trình; Sở Giao thông Vận tải thông báo kể từ 17 giờ ngày 2-6-2020, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện hoàn thành việc tháo dỡ đập thép trên kinh Mỹ Long - Bà Kỳ tại vị trí cách kinh Nguyễn Văn Tiếp (kinh Tháp Mười số 2) về phía hạ lưu khoảng 500m.

Việc lưu thông thủy trên tuyến kinh Mỹ Long - Bà Kỳ đã trở lại bình thường.

Ý PHƯƠNG

.
.
.