Chỉ dừng lại ở tên gọi
Chỉ dừng lại ở tên gọi
Hội chợ Thương mại “Lễ hội quảng bá thương hiệu khóm Tân Phước năm 2017“ chỉ mới dừng lại ở tên gọi, mà chưa có các hoạt động của “Lễ hội quảng bá thương hiệu khóm Tân Phước“ thực sự.
14:48 | 22/05/2017
Sầu riêng chính vụ giá ở mức cao
Sầu riêng chính vụ giá ở mức cao
Hiện nay là thời điểm giao mùa giữa vụ nghịch và vụ thuận của cây sầu riêng, thương lái đến tại vườn mua sô giá bình quân từ 65.000-90.000 đồng/kg, tùy theo chất lượng trái đẹp hay xấu.
21:00 | 26/04/2017
Năm 2020 đón 2,2 triệu lượt khách du lịch
Năm 2020 đón 2,2 triệu lượt khách du lịch
Ngày 5-5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 5-4-2017 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2020.
14:23 | 05/05/2017
194 đảng viên là người có đạo
06:28 | 04/05/2017
Đảng viên là người có đạo luôn gương mẫu chấp hành chủ trươngcủa Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước
.
.