Mặt trận Tổ quốc chung tay xây dựng nông thôn mới
Mặt trận Tổ quốc chung tay xây dựng nông thôn mới
Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã Thới Sơn đã phối hợp với chính quyền trong triển khai thực hiện các nội dung MTTQ tham gia xây dựng nông thôn mới và đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi.
09:19 | 23/06/2017
Thí điểm và nhân rộng 10 HTX kiểu mới
Thí điểm và nhân rộng 10 HTX kiểu mới
Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã chọn 10 hợp tác xã (HTX) trên lĩnh vực lúa gạo và cây ăn trái để thí điểm xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới.
06:36 | 07/06/2017
Mỹ Tịnh An xây dựng thành công xã Văn hóa nông thôn mới
Mỹ Tịnh An xây dựng thành công xã Văn hóa nông thôn mới
Những năm gần đây, nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay, góp sức của nhân dân, nên phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
08:52 | 13/05/2017
Trung Hòa khẩn trương ra mắt xã nông thôn mới
Trung Hòa khẩn trương ra mắt xã nông thôn mới
Trong những ngày đầu quý II năm 2017, có về xã Trung Hoà (Chợ Gạo), sẽ cảm nhận không khí nhộn nhịp, của xã trong việc hòan tất các tiêu chí của xã nông thôn mới (NTM)
20:44 | 23/04/2017
.
.