Châu Thành: Tạo
Châu Thành: Tạo "bệ phóng" về đích huyện nông thôn mới
Với quyết tâm sớm “cán đích“ nông thôn mới trong năm 2023, huyện Châu Thành đã huy động nguồn lực, xây dựng lộ trình triển khai với nhiều cách làm hay, phù hợp để hoàn thiện các tiêu chí.
09:56 | 22/03/2023
Cái Bè quyết tâm về đích huyện nông thôn mới năm 2023
Cái Bè quyết tâm về đích huyện nông thôn mới năm 2023
Theo đánh giá, 2 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Cái Bè tiếp tục đạt được kết quả khả quan.
13:23 | 20/03/2023
Huyện Cai Lậy: Quân - dân đồng lòng xây dựng nông thôn mới
Huyện Cai Lậy: Quân - dân đồng lòng xây dựng nông thôn mới
Thời gian qua, quân - dân trên địa bàn huyện Cai Lậy gắn bó mật thiết cùng thực hiện nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc,
19:53 | 18/03/2023
Xã Cẩm Sơn: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Xã Cẩm Sơn: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao vào năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cẩm Sơn (huyện Cai Lậy) đã tập trung nâng chất các tiêu chí đã đạt hướng đến
14:49 | 18/03/2023
Cái Bè nỗ lực hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2023
Cái Bè nỗ lực hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2023
Ngày 16-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Trọng cùng với đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện Cái Bè...
07:10 | 18/03/2023
Huyện Cai Lậy: Khơi sức dân hoàn thiện giao thông nông thôn
Huyện Cai Lậy: Khơi sức dân hoàn thiện giao thông nông thôn
Phong trào xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Cai Lậy thời gian qua đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực từ các tổ chức, cá nhân và người dân địa phương.
23:02 | 16/03/2023
Huyện Cái Bè: Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới
Huyện Cái Bè: Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới
Đến nay, toàn huyện có 24/24 xã đạt chuẩn NTM, 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.
09:27 | 16/03/2023
Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
Tính đến hết tháng 2/2023, cả nước có 6.001 trong tổng số 8.211 xã đạt chuẩn NTM (đạt 73,08%); trong đó, có 958 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 113 xã đạt NTM kiểu mẫu, bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí.
19:44 | 11/03/2023
Công bố tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP
Công bố tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP
Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương vừa thông tin cập nhật về Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.
20:00 | 08/03/2023
Huyện Tân Phước: Tạo nền tảng xây dựng huyện nông thôn mới
Huyện Tân Phước: Tạo nền tảng xây dựng huyện nông thôn mới
Thời gian qua, Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế huyện Tân Phước tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo nền tảng để xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024.
16:45 | 08/03/2023
.
.