Mỹ Tịnh An xây dựng thành công xã Văn hóa nông thôn mới
Mỹ Tịnh An xây dựng thành công xã Văn hóa nông thôn mới
Những năm gần đây, nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay, góp sức của nhân dân, nên phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
08:52 | 13/05/2017
Trung Hòa khẩn trương ra mắt xã nông thôn mới
Trung Hòa khẩn trương ra mắt xã nông thôn mới
Trong những ngày đầu quý II năm 2017, có về xã Trung Hoà (Chợ Gạo), sẽ cảm nhận không khí nhộn nhịp, của xã trong việc hòan tất các tiêu chí của xã nông thôn mới (NTM)
20:44 | 23/04/2017
.
.