123
Đoàn Thanh niên hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 - Báo Ấp Bắc điện tử
Chủ Nhật, 12/11/2017, 11:09 (GMT+7)
.

Đoàn Thanh niên hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức các hoạt động đồng loạt trên địa bàn tỉnh thu hút sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và sinh viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức các hoạt động đồng loạt trên địa bàn tỉnh thu hút sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và sinh viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn.
 Đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và sinh viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 trên địa tỉnh Tiền Giang tập trung từ ngày 1-10 đến hết ngày 30-11, trong đó tuần cao điểm từ ngày 6-11 đến ngày 11-11. Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đều ban hành kế hoạch và chủ động tổ chức Ngày Pháp luật với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, gắn với hoạt động chuyên môn cũng như chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Trong đó, các đơn vị đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội.

Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đoàn viên thanh thiếu niên.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức và chỉ đạo tổ chức các hoạt động cụ thể như: Tổ chức Hội nghị báo cáo viên, giao ban dư luận xã hội quý IV năm 2017, trong đó lồng ghép nội dung tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổ chức “Phiên tòa giả định” tại huyện Cái Bè; Mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 tại TX. Cai Lậy (Lễ mít tinh, lực lượng tuần hành, xe loa tuyên truyền, tổ chức điểm tư vấn pháp lý cho người dân); Hội thi tìm hiểu Luật An toàn giao thông cho học sinh các trường THPT, THCS và Tiểu học trên địa bàn TP. Mỹ Tho, Đoàn Khối Các cơ quan; Ngày hội tư vấn pháp luật tại Huyện Tân Phú Đông.

Hiện toàn tỉnh có 224 CLB Pháp luật, đội tuyên truyền pháp luật do Đoàn Thanh niên quản lý với 2.485 thành viên tham gia với nhiều hoạt động hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm và tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên thanh niên và người dân. Qua đó góp phần hạn chế và giảm thiểu tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của pháp luật trong quản lý Nhà nước và đời sống xã hội, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

NGUYỄN PHƯƠNG

.
.
.