Gần 1,4 triệu lượt góp ý kiến vào nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Gần 1,4 triệu lượt góp ý kiến vào nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ban hành báo cáo số 648/BC-MTTW-BTT về Kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
20:43 | 21/03/2023
Cần quy định cụ thể về giải quyết hòa giải tranh chấp đất đai
Cần quy định cụ thể về giải quyết hòa giải tranh chấp đất đai
Luật sư Nguyễn Văn Dương, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang đã có một số góp ý về các quy định hòa giải tranh chấp đất đai và thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
10:10 | 20/03/2023
Cần quy định cụ thể về phân loại đất trồng lúa
Cần quy định cụ thể về phân loại đất trồng lúa
Qua nghiên cứu Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thế Khải đã có nhiều ý kiến đóng góp xoay quanh các quy định về bồi thường, hỗ trợ...
10:49 | 10/03/2023
Tiền Giang: Các hội, đoàn thể góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Tiền Giang: Các hội, đoàn thể góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Ngày 9-3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
17:39 | 09/03/2023
Các chuyên gia đóng góp nhiều ý kiến cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Các chuyên gia đóng góp nhiều ý kiến cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Ngày 7-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
11:10 | 08/03/2023
Tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Chiều 7-3, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
20:04 | 07/03/2023
Các chuyên gia góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Các chuyên gia góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Ngày 7-3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
14:03 | 07/03/2023
Làm rõ hơn các quy định trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Làm rõ hơn các quy định trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Việc tổ chức lấy ý kiến người dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhiều người dân đã có các ý kiến đề nghị bổ sung thêm, các hướng dẫn thi hành để làm rõ các quy định dự thảo luật.
10:19 | 06/03/2023
Bộ Tư pháp triển khai Nghị định 99 của Chính phủ
Bộ Tư pháp triển khai Nghị định 99 của Chính phủ
(ABO) Sáng 16-2, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30-11-2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm (gọi tắt là Nghị định 99).
14:23 | 16/02/2023
Lợi dụng đi học để ở lại nước ngoài trái pháp luật sẽ bị phạt tiền
Lợi dụng đi học để ở lại nước ngoài trái pháp luật sẽ bị phạt tiền
Nghị định số 88/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định phạt tiền từ 40 – 60 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng việc đi học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học để thực hiện mục đích đích ở lại nước ngoài.
21:25 | 28/10/2022
.
.