Thứ Tư, 22/02/2017, 14:57 (GMT+7)
.

BĐBP Tiền Giang: Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ, BCH năm 2016

Ngày 21-2, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ, Bộ Chỉ huy năm 2016. Đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo.
Đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại hội nghị

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh tiến hành kiểm điểm toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị và công tác xây dựng Đảng năm 2016, trong đó tập trung vào công tác lãnh đạo quán triệt, xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết quả lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân; kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý và phát triển đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo và công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật Đảng.

Phát biểu tại buổi hội nghị, đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh phải giữ vững vai trò lãnh đạo, phát huy quy chế dân chủ, tiến hành điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của Bộ Chỉ huy và quy chế lãnh đạo của Ban Thường vụ phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị. Bên cạnh đó cần phải xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao trong cấp ủy, mối quan hệ công tác giữa người chỉ huy, chính ủy và từng cá nhân trong Ban Thường vụ.
 
Phát huy vai trò công tác kiểm tra, giám sát, duy trì kỷ cương nền nếp, kỷ luật Đảng, tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình. Kịp thời phát hiện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, qua đó chấn chỉnh, xử lý một cách triệt để những vi phạm nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong năm 2017.
 
ĐOÀN PHÁT
 
 
 
.
.
.