Thứ Ba, 11/06/2019, 09:05 (GMT+7)
.

Sở GD&ĐT Tiền Giang thông báo mời thầu

Ban QLDA“Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi Việt Nam tại tỉnh Tiền Giang” - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

Tên bên mời thầu: Ban QLDA “Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi tại Việt Nam” tại tỉnh Tiền Giang - Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ: Số 05, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho.
Điện thoại/fax/email: 0273.3872.603 hoặc 0273.387.881.
Mã số thuế: 1200337820

Thông báo mời thầu với các nội dung chính sau:

I. Các nội dung chính của gói thầu:

1. Tên gói thầu: “Xây mới 2 nhà vệ sinh và lắp đặt hệ thống rửa tay tại 02 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang”.
Loại gói thầu: Xây lắp          
- Nội dung chính của gói thầu:
+ Nâng cấp nhà vệ sinh Trường mầm non Mỹ Lợi và Trường tiểu học Phan Lương Trực.
+ Lắp đặt hệ thống rửa tay tại 02 trường mầm non trên địa bàn huyện Cái Bè

2. Nguồn vốn: từ Tổ chức Save The Children International.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (trong nước)

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

5. Thời gian phát hành thông báo mời thầu (TBMT): từ 13 giờ 30 phút ngày 10 tháng 6 năm 2019 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 19 tháng 6 năm 2019 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm phát hành TBMT: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, số 05, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho; ĐT: 0273.3872.603 hoặc 0273.387.881 (Phòng GDTH-GDMN).
7. Giá bán 01 bộ TBMT: Miễn phí.

II. Yêu cầu hồ sơ đối với các đơn vị dự thầu:

1. Hồ sơ năng lực của nhà thầu bao gồm:
- Bản sao đăng ký kinh doanh của nhà thầu;
- Báo cáo thuế của 3 năm gần nhất;
- Xác nhận số dư tài khoản tại ngân hàng của 3 tháng gần nhất;
- Danh mục, hợp đồng các công trình tương tự mà nhà thầu đã thi công;
- Giải pháp thi công

2. Đơn xin dự thầu

3. Bảng khối lượng và chào giá chi tiết dựa trên việc bóc tách bản vẽ thiết kế của công trình.

4. Kế hoạch và giải pháp thi công (nhân sự, máy móc, thời gian, an toàn lao động....)

5. Bảo lãnh dự thầu: 9.142.000đồng (Chín triệu một trăm bốn mươi hai nghìn đồng) hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc tiền mặt, hoặc séc.

6. Hạn chót nộp HSDT: 08 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2019

7. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 20 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2019

Tiền Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2019

TRƯỞNG BAN
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Huỳnh Thị Phượng

.
.
.