Thứ Năm, 26/09/2019, 20:08 (GMT+7)
.
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH:

Thông báo tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2019

1. Vị trí cần tuyển và số lượng:
- Giáo viên tiểu học: 32
- Giáo viên Trung học cơ sở: 33
- Nhân viên: 33

2. Trình độ và chuyên ngành cần tuyển:
- Trình độ: từ trung cấp trở lên;
- Chuyên ngành: phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển theo quy định.

3. Phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 09/9/2019 đến ngày 08/10/2019.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Châu Thành.
- Điện thoại: 0273.3831.478
       
    
    




 

.
.
.