Thứ Sáu, 31/07/2020, 15:29 (GMT+7)
.
TIỀN GIANG:

Theo dõi, quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức và người dân trở về từ vùng dịch

Ngày 30-7-2020, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn 3007 về việc báo cáo, theo dõi, quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người dân trở về từ vùng dịch. Theo đó, Sở Y tế đề nghị các sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thực hiện các nội dung sau:

Các đơn vị rà soát danh sách tất cả các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý trở về Tiền Giang từ Đà Nẵng (kể từ ngày 8-7-2020 trở lại đây) và các vùng có dịch (theo công bố của Bộ Y tế); báo cáo về Sở Y tế danh sách này lồng ghép vào báo cáo ngày phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời thông tin về việc đi vào vùng dịch của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với trạm y tế hoặc trung tâm y tế địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ cách ly tại nhà.

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường truyền thông, vận động người dân đã đi vào vùng có dịch chủ động khai báo y tế và phối hợp với y tế địa phương để được hướng dẫn cách ly tại nhà hoặc tại cơ sở y tế.

Các cơ sở y tế trực thuộc tiếp tục thực hiện theo Công văn số 2997 ngày 28-7-2020 của Sở Y tế, thời gian thực hiện khai báo y tế kể từ ngày 8-7-2020 (thay vì ngày 10-7-2020). Đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để hướng dẫn, lập danh sách người dân đã đi vào vùng dịch được cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố thiết lập và công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng, phân công cán bộ trực để tiếp nhận xử lý tin báo, giải đáp thắc mắc của người dân về các vấn đề có liên quan đến Covid-19.

PV

.
.
.