Thứ Tư, 15/11/2023, 08:25 (GMT+7)
.

Di dời Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2

(ABO) Căn cứ Công văn 1207 ngày 22-3-2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc triển khai công tác di dời Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang về cơ sở mới giai đoạn 2; hiện nay, công tác lựa chọn nhà thầu cho 2 gói thầu di dời giai đoạn 2 cơ bản đã hoàn thiện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang kính báo thời gian dự kiến ngày di dời về cơ sở mới giai đoạn 2 như sau:

-    Thời gian di dời: Ngày 17, 18 và ngày 19-11-2023 (thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật);

-    Thời gian hoạt động trở lại: Ngày 20-11-2023 (thứ hai).

 

.
.
.