Thứ Năm, 28/06/2012, 08:24 (GMT+7)
.
Chợ Gạo:

Xây dựng gia đình văn hóa - kết quả khích lệ từ sự quan tâm

Với phương châm hoạt động bám sát địa bàn, bám sát dân cùng biện pháp tiến hành từ “điểm” đến “diện”, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện Chợ Gạo đã chỉ đạo các xã (thị trấn) chú trọng nâng cao chất lượng phong trào, thông qua phát triển các mô hình gia đình văn hóa (GĐVH) điểm để nhân rộng.

Đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến về nội dung, tiêu chuẩn xây dựng GĐVH để người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa cũng như tác động tích cực của phong trào xây dựng GĐVH đối với xã hội. Trong xây dựng GĐVH, động viên các gia đình phát triển kinh tế, nuôi dạy con cháu thành đạt, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước; đề cao việc xây dựng gia đình truyền thống, đoàn kết, yêu thương, đùm bọc, chia sẻ khó khăn…

Sức lan tỏa

Hàng năm, các xã (thị trấn) đều làm tốt việc vinh danh các GĐVH tiêu biểu nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28-6) và Ngày hội đoàn kết toàn dân (18-11) nhằm động viên các gia đình chung tay xây dựng quê hương. Riêng Ban Chỉ đạo huyện, hàng năm đều tổ chức họp mặt GĐVH tiêu biểu trang trọng, ấm cúng với nhiều hoạt động phong phú như: Thi tìm hiểu kiến thức gia đình, trao đổi kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, thi nấu ăn…

Bên cạnh đó, những năm gần đây, việc xây dựng GĐVH trong thời kỳ CNH-HĐH ngày càng nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự phối hợp thực hiện chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở.

Hàng năm, các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động bổ ích như: Hội thi, hội diễn văn nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ… thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho mọi người, nhất là lớp trẻ, hướng mọi người vào việc chấp hành tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng, chống tội phạm; yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau.

Đặc biệt, nhiều ngành có cách làm sáng tạo nhằm chung tay nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa như: Hội LHPN với phong trào xây dựng “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, gia đình “5 không, 3 sạch”; Hội Nông dân với phong trào “Gia đình nông dân hạnh phúc”; Hội Cựu chiến binh hình thành phong trào “Gia đình hội viên gương mẫu”; Hội Người cao tuổi với phong trào “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”…

Kết quả khả quan

Bằng sự “vào cuộc” của các tổ chức chính trị và xã hội cùng sự hưởng ứng tích cực của các gia đình, phong trào xây dựng GĐVH đã thu được nhiều kết quả, đóng góp to lớn vào phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tạo nền tảng tốt đẹp cho sự phát triển bền vững của gia đình trong giai đoạn hiện nay.

Việc bình xét, công nhận GĐVH được tiến hành công khai, dân chủ, đảm bảo nội dung tiêu chí đã quy định nên có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ phong trào. Số lượng gia đình đạt tiêu chuẩn GĐVH ngày càng tăng, chất lượng cũng được nâng lên, điển hình như các gia đình: Anh Đoàn Thanh Tuấn (Lương Hòa Lạc), Trần Thanh Bình (Hòa Định), Trịnh Trung Trực (thị trấn Chợ Gạo), Dương Hữu Đa (Phòng Giáo dục - Đào tạo) và Nguyễn Văn Rai (Công an Chợ Gạo)…

Nhiều mô hình GĐVH tiêu biểu trên các lĩnh vực: Xóa đói giảm nghèo, khuyến học - khuyến tài, ông bà mẫu mực - con cháu thảo hiền… được tuyên dương, xứng đáng là những tấm gương điển hình để các gia đình khác hướng tới. Đây chính là pháo đài vững chắc để bảo vệ các thành viên trong gia đình trước những tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường và sự xâm nhập của văn hóa ngoại lai.

Theo anh Nguyễn Văn Hải, Phó phòng VH-TT, hàng năm có 100% hộ đăng ký xây dựng GĐVH, qua bình xét cuối năm có trên 90% hộ đạt 3 tiêu chuẩn GĐVH, đã tác động tích cực đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm của huyện. Đến nay, huyện có 132/135 ấp (khu phố) văn hóa, chiếm tỷ lệ 97,77%; 5/19 xã (thị trấn) văn hóa, chiếm tỷ lệ 26,31%.

Để nâng cao chất lượng phong trào, Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo các xã (thị trấn) không chú trọng đến thành tích, số lượng, tiến hành bình xét khách quan, trung thực nhằm bảo đảm chất lượng phong trào, từ đó xây dựng những GĐVH thực chất, có đóng góp thực sự thiết thực, hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, anh Nguyễn Văn Giang, Trưởng phòng VH-TT huyện vẫn còn trăn trở: Do điều kiện kinh phí còn hạn chế nên việc tổ chức các hoạt động chưa được thường xuyên; một số hoạt động còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu nên chưa thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia; một số xã chưa năng động, còn trông chờ vào cấp trên…, đã ảnh hưởng phần nào đến phong trào chung.

Hy vọng với sự quyết tâm cao và sự đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân, công tác gia đình và phong trào xây dựng GĐVH ở huyện Chợ Gạo sẽ ngày càng cho nhiều “hoa thơm, trái ngọt”.

NGUYỄN MINH PHÚC

.
.
.