Thứ Sáu, 10/03/2017, 11:02 (GMT+7)
.

Họp bàn tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Giồng Dứa

Ngày 8-3, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh họp bàn tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Giồng Dứa (25-4-1947 - 25-4-2017). Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Giồng Dứa nhằm ôn lại tinh thần đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giành độc lập; tiếp tục giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, nâng cao lòng tự hào của dân tộc Việt Nam nói chung và của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Tiền Giang nói riêng về Chiến thắng Giồng Dứa; giúp cán bộ và nhân dân nâng cao ý thức tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, phấn đấu xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh nhà ngày càng vững mạnh.

Lễ kỷ niệm được tiến hành vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 25-4-2017 tại Khu Di tích Chiến thắng Giồng Dứa (xã Long Định, huyện Châu Thành), với 800 đại biểu và nhân dân tham dự.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, ông Trần Thanh Đức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Tổ chức lễ, nhấn mạnh Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Giồng Dứa phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và an toàn.

Cách đây gần 70 năm, vào lúc 10 giờ ngày 25-4-1947, tại Giồng Dứa (ấp Đông, xã Long Định, huyện Châu Thành) đã diễn ra trận đánh làm chấn động dư luận trong và ngoài nước lúc bấy giờ. Trận đánh phục kích này tuy chỉ diễn ra trong 10 phút nhưng đã phá hủy 14 xe, diệt gần 80 tên địch...

M.T

.
.
.