Thứ Năm, 03/08/2017, 09:38 (GMT+7)
.

Việt Nam giành HCV cuộc thi ảnh tại 3 quốc gia

Đã có 4.922 tác phẩm của 411 tác giả từ 58 quốc gia trên thế giới tham dự vào các hạng mục: Tự do cho ảnh màu, đen trắng , thiên nhiên, du lịch.

 Tác phẩm “Lưới xiệp” Huy chương Vàng PSA (du lịch) - Tác giả: Lê Hoàng Nhân
Tác phẩm “Lưới xiệp” Huy chương Vàng PSA (du lịch) - Tác giả: Lê Hoàng Nhân

Cuộc thi do Foto Kino Club Cacak cộng hòa Serbia  phối hợp với cộng hòa Macedonia và Montenegro đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ của FIAP (số: 2017/302-303-304), PSA,FSM. Qua các vòng chấm chọn tại ba quốc gia trên, các tác giả Việt Nam giành các giải thưởng sau:

Tác giả Lê Hoàng Nhân giành Huy chương Vàng PSA cho tác phẩm “Lưới xiệp” (du lịch).

Tác giả Đặng Quang Vinh nhận hai bằng danh dự PSA cho các tác phẩm “Lưới mới cho chuyến ra khơi” (màu) và “Cuộc sống ven biển” (đen trắng).

Tác giả Nguyễn Duy Tưởng nhận Bằng khen của giám khảo cho tác phẩm “Đổ nước cho vụ mới” (du lịch).

Ngoài ra ba tác giả trên đều có tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm trong các hạng mục của cuộc thi.

(Theo vapa.org.vn)

.
.
.