Thứ Ba, 01/08/2017, 10:43 (GMT+7)
.

Hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc''

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa công bố thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIII, năm 2017 -2018, như sau:

Về nội dung: Các tác phẩm báo chí dự giải phải có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung:

-Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thường xuyên học tập, làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2014-2019.

-Tuyên truyền các cuộc vận động, phong trào do MTTQ Việt Nam phát động; các hoạt động ''Đền ơn đáp nghĩa'', chăm lo các đối tượng chính sách, kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ ở các địa phương trong cả nước; về kết quả triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị.

-Tuyên truyền đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch lợi dụng tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền... chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên biển, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam; về quan điểm, lập trường của Việt Nam trong vấn đề biển Đông với cộng đồng quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; phản ánh những tình cảm, nguyện vọng, việc làm tốt đẹp của các nhân sĩ trí thức, các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc, kiều bào ta ở nước ngoài đóng góp thiết thực cho khối đại đoàn kết toàn dân.

Yêu cầu:Các thể loại báo chí được xét giải lần thứ XIII năm 2017-2018 gồm: báo viết, báo phát thanh, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Tác phẩm báo chí được xét giải: bao gồm các thể loại như tin, bài, phản ánh, bình luận, chuyên luận, xã luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí... đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục.

Điều kiện:Tác phẩm dự Giải là những tác phẩm được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng từ 1/10/2016 đến 20/9/2018. Những tác phẩm trong thời gian này được trao Giải thưởng các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự Giải nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.

Đối tượng dự Giải:Là tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ở nước ngoài có tác phẩm báo chí với nội dung như trên đều có thể gửi về dự giải. Mỗi tác giả được tự lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm dự giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Trường hợp nhiều người cùng thực hiện một tác phẩm, giải sẽ trao cho nhóm tác giả. Số tác giả của một nhóm tối đa là 7 người.

Thời gian nhận tác phẩm:Từ ngày 21/6/2017 đến 20/9/2018 (theo dấu bưu điện). Giải sẽ được công bố vào dịp kỷ niệm 88 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/2018).

Địa điểm nhận tác phẩm:Ban Tổ chức Giải báo chí “ Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”- Số 46 - Tràng Thi -  Hà Nội.

TẤN ĐỜI

.
.
.