Thứ Sáu, 27/05/2022, 12:29 (GMT+7)
.

Hạ về rồi

Minh họa: LD
Minh họa: LD

Hạ về rồi, em có hay?
Con đường xưa cũ giăng đầy sắc hoa
Ve sầu khắc khoải lời ca
Từng cung trầm - bổng nghe da diết lòng.

Hạ về rồi, em nhớ không?
Thuở ta vừa chớm nụ hồng thơ ngây
Lời tình chưa dám trao tay
Để giờ nét chữ phôi phai nhạt nhòa.
Hạ về rồi, hạ lại xa!
Bao mùa cách trở người ta quên mình
Để tôi chân bước lặng thinh
Vạch trang ký ức tìm hình dáng xưa.

Hạ về rồi, trời cũng mưa!
Bao nhiêu kỷ niệm say sưa tìm về
Đường chiều tôi bước dài thê
Thấy mình như kẻ ngu nghê giữa trời.

NGUYỄN MINH THUẬN
 

.
.
.