Thứ Hai, 20/11/2023, 10:45 (GMT+7)
.

Tâm sự nhà giáo

Con đường ta đã đi qua
Lòng nao nao nhớ cái xưa một thời
Tâm tư muốn nói bao lời
Chọn nghề nhà giáo trọn đời vinh quy.

Mỗi lời nói phải nghĩ suy
Dạy người với cả tư duy - đạo đời
Niềm vui minh chứng thay lời
Phúc là cuộc sống hiếu trời tặng ban.

Mỗi con chữ dạy bình an
Như đem cái vận có ngàn điều hay
Đức tâm chinh phục làm say
Để danh thơm mãi tháng ngày bình yên.

Quả là nghề đến có duyên
Tương lai thành đạt phải rèn gian lao
Đức thời phải được đề cao
Làm gương phải luyện chớ nao núng lòng.

Một năm thời ví qua sông
Ngoảnh đầu trở lại thấy dòng nước trôi
Thương thầy còn giữ được lời
Nghĩa tình sâu nặng đầy vơi chuyện nghề.

TRẦN ĐĂNG

.
.
.